Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Nederman: Delårsrapport januari-mars 2014

Fortsatt tuff marknad i Europa

· Orderingången var 620,3 Mkr (688,6), vilket justerat är en
minskning med 10,7%*).

· Omsättningen var 623,2 Mkr (619,9), vilket justerat är en
minskning med 0,2%*).

· Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och
omstruktureringskostnader var 18,6 Mkr (16,7), vilket gav en justerad
rörelsemarginal på 3,0 % (2,7).

· Rörelseresultatet var 8,6 Mkr (-3,8), vilket gav en
rörelsemarginal på 1,4 % (-0,6).

· Rörelseresultatet har belastats med 10,0 Mkr i
omstruktureringskostnader (20,0), men inga förvärvskostnader (0,5).

· Resultat efter skatt var 1,5 Mkr (-8,2).

· Resultat per aktie var 0,13 kr (-0,70).

*) justerat för valutaeffekter och förvärv

VD-ord
"Första kvartalet har inneburit en fortsatt besvärlig
marknadssituation i Europa men med vissa ljuspunkter i framför allt
Sydeuropa, Turkiet och på distributions-marknaderna. Vi ser fortsatt
försiktighet bland våra kunder till följd av den ekonomiska och
politiska osäkerheten och investeringsbesluten försenas och hålls
tillbaka. I Asia Pacific är skillnaderna mellan marknaderna betydande
med stark utveckling i Kina och svagare i övriga marknader. Americas
har fortsatt präglats av positiv utveckling.

Vi fokuserar även fortsättningsvis på att öka effektiviteten,
speciellt i vår europeiska organisation och kommer därför att
genomföra ett accelererat program för att uppnå effektivisering inom
administration, back-office och andra supportfunktioner inom EMEA.
Programmet kommer att löpa 2014-15 och förväntas medföra besparingar
på cirka 40 Mkr årligen från slutet av 2015.
Effektiviseringsprogrammet kommer att leda till engångskostnader på
cirka 35 Mkr under 2014 varav 10 Mkr har belastat första kvartalet."

Sven Kristensson, CEO

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april
2014 kl 16.00.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com
Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11
Organisationsnummer 556576-4205

Fakta om Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom
området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra
lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från
industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka
produktionseffektivitet.

Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till
installation, driftsättning och service. Försäljning sker via
dotterbolag i 25 länder och distributörer i ett 30-tal länder.
Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och
sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien.

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Mid Caplista, har cirka 1 950
anställda och omsätter cirka 2,7 miljarder kr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nederman/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c95...
http://mb.cision.com/Main/1732/9572978/236060.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.