Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Neles Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Société Générale SA (SG SA):n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 22.07.2021 klo 15:00 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Société Générale SA (SG SA):n yhteenlaskettu omistus alitti 5 prosenttia 21.07.2021. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Société Générale SA (SG SA):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+---------------------+------------+-------------------------+---------+
| |% osakkeista| % osakkeista ja äänistä |Yhteensä |
| | ja äänistä |rahoitusvälineiden kautta|% (A + B)|
| | (A) | (B) | |
+---------------------+------------+-------------------------+---------+
|Osuus liputusrajan | 0.03 | 4.76 | 4.79 |
|saavuttamisen tai | | | |
|rikkoutumisen jälkeen| | | |
+---------------------+------------+-------------------------+---------+
|Edellisessä | 0.73 | 4.57 | 5.30 |
|liputusilmoituksessa | | | |
|ilmoitettu osuus | | | |
+---------------------+------------+-------------------------+---------+

7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
| |Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
|ISIN-koodi | Suora | Välillinen | Suora | Välillinen |
| |(AML 9:5)| (AML 9:6 ja 7) |(AML 9:5)| (AML 9:6 ja 7) |
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
|FI4000440664| 45,172 | - | 0.03%   | - |
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
|YHTEENSÄ A | 45,172 | 0.03% |
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen | | | | äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | | | lukumäärä | |
+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|Right to recall| N/A | N/A |Osakeomistus| 627,953 | 0.42% |
|lent securities| | | | | |
+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 900 000 | 0,60 % |
|on Basket | 3 | saakka | | | |
+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|Certificate |03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 600 000 | 0,40 % |
| | 3 | saakka | | | |
+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 2 060 800 | 1,37 % |
| | 3 | saakka | | | |
+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|Listed Call |03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 2 960 285 | 1,97 % |
|Warrant | 3 | saakka | | | |
+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
| | | | YHTEENSÄ B| ­ 7,149,038 | 4.76% |
+---------------+---------+------------+------------+-------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstö alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Nimi | %-osuus | %-osuus osakkeista ja |Osakkeet, äänet ja|
| |osakkeista ja|äänistä rahoitusvälineiden| rahoitusvälineet |
| | äänistä | kautta | yhteensä |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Société | 0.03% | 2.79% | 2.82% |
|Générale S.A.| | | |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Société | 0 % | 1,97 % | 1,97 % |
|Générale | | | |
|Effekten Gmbh| | | |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+

Neles Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

neles.com/fi (http://www.neles.com/fi), Twitter (http://www.twitter.com/nelesflow)

Författare Cision