Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

NeoDynamics: NeoDynamics offentliggör utfall av övertecknad företrädesemission

NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") tillförs cirka
45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd
företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad och totalt
tecknades aktier till cirka 109 procent av antalet aktier i
emissionen. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk.

"Jag är mycket glad över hur positiv respons vi fått från både
befintliga och nya aktieägare. Vi befinner oss i en spännande fas i
NeoDynamics utveckling med lansering i EU under året och därefter i
USA. Emissionslikviden möjliggör det fortsatta arbetet mot
kommersialisering av NeoNavia® och vår långsiktiga strävan att
förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer", kommenterar Anna
Eriksrud, VD för NeoDynamics.

Slutgiltigt utfall - Företrädesemissionen omfattade högst 15 303 520
aktier varav 11 263 084 aktier, motsvarande cirka 73,6 procent av det
totala antalet aktier i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd
av teckningsrätter. Totalt har 5 482 774 aktier anmälts för teckning
utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 35,8 procent av det
totala antalet aktier i Företrädesemissionen. Totalt har 16 745 858
aktier motsvarande cirka 109,4 procent av det totala antalet aktier i
Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter.
Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk. Styrelsen har
därmed i enlighet med de principer som framgår av prospektet
tilldelat samtliga erbjudna aktier i Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning - Tilldelning av aktier har skett i enlighet
med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som
publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om
tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att ske
genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare.
Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet
med instruktionerna på sådan avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital - Genom Företrädesemissionen ökar
NeoDynamics aktiekapital med 1 530 352 SEK genom utgivande av 15 303
520 aktier. NeoDynamics aktiekapital kommer därmed att totalt öka
från 1 530 352 SEK till 3 060 704 SEK. Antalet aktier kommer att öka
från 15 303 520 till 30 607 040. Teckningskursen per aktie uppgick
till 3,0 SEK.

Handel med BTA - Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för
närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då
till ordinarie aktier.

Rådgivare - Redeye AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors
AB är juridisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
Sedermera Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966,
E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519
648, E-post jorgen.vrenning@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är
inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer.
Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet
bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från
Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare
och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett
stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling.
NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland
och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att
användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en
basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive
nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och
placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att
erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig
vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad
behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven
mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och
positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den
pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett
handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar
handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor,
vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande
vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid
provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neodynamics/r/neodynamics-offentliggor-utfall...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.