Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Nepa AB (publ): BRUTTORESULTATET ÖKADE MARGINELLT I TREDJE KVARTALET

TREDJE KVARTALET, JULI - SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen minskade 1,1% till 55,4 (56,0) MSEK
· Bruttoresultatet ökade 1,0% till 41,6 (41,2) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -13,9 (-3,4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -12,7 (-3,6) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -1,61 (-0,51)
kronor, efter utspädning -1,61 (-0,50) kronor

· Genomförd omstrukturering i USA belastade resultatet i tredje
kvartalet med -2,0 MSEK och väntas leda till årlig kostnadsbesparing
om 13,0 MSEK.

NIO MÅNADER, JANUARI - SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen ökade 7,9% till 192,5 (178,5) MSEK
· Bruttoresultatet ökade 11,5% till 148,0 (132,7) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -17,6 (-9,6) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -16,7 (-11,0) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -2,12 (-1,54)
kronor, efter utspädning -2,12 (-1,51) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

· Marie Audier D'Alessandris, tidigare global marknadsdirektör och
ansvarig för e-handel på Coach samt ledande befattningshavare inom
L'Oréal, utsågs som rådgivare till Nepas styrelse.

· Omstrukturering av den amerikanska försäljnings- och
marknadsorganisationen förväntas leda till årlig kostnadsreduktion om
13,0 MSEK. Erik Enecker utsågs till ny VD för dotterbolaget Nepa USA
Inc.

EFTER PERIODEN

· Nepas norska verksamhet kommer att kombineras med den svenska
verksamheten, vilket beräknas leda till högre kostnadseffektivitet
med en årlig kostnadsbesparing om 2,8 MSEK från och med år 2020. Vi
kommer att fortsätta att leverera till våra norska kunder i enlighet
med Nepas traditionellt höga standard.

· Globala marknadsavdelningen flyttar från USA till Sverige.
VD HAR ORDET

Vårt viktigaste omsättningstal, bruttovinsten, uppgick i det tredje
kvartalet till 41,6 miljoner kronor, vilket är en ökning om 1,0
procent jämfört med tredje kvartalet 2018. Under samma period uppgick
rörelseresultatet till -13,9 (-3,4) miljoner. Vår prestation under
det tredje kvartalet är väsentligt sämre än förväntat.

Den låga tillväxten förklaras av svag försäljning i USA och en sämre
försäljning av projektbaserade uppdrag på den nordiska marknaden, där
vår bruttovinst under perioden har stått still. Tillväxten i
Storbritannien var 12 procent, vilket var lägre än förväntat.

Med anledning av lägre försäljning har vi arbetat med att förbättra
vår försäljningsstrategi och parallellt med detta har vi inlett ett
kostnadsbesparingsprogram:

· I september inleddes en omorganisation av vårt försäljningsbolag i
USA. Erik Enecker blev befordrad till Managing Director för Nepa USA.
Vi har genomfört en anpassning av försäljningorganisationen baserat
på ett beslut om att USA ska vara lönsamt år 2020 och därmed skiftat
fokus från målet om enbart omsättningstillväxt. Som en konsekvens av
detta har vi beslutat att flytta vår marknadsavdelning från USA till
Sverige. Den totala kostnadsbesparingen under 2020 jämfört med 2019
förväntas uppgå till cirka 13,0 MSEK. Engångskostnaderna för
omorganisationen av Nepa USA uppgick under perioden till 2,0 MSEK.

· Under november tog vi beslut om att driva vår norska verksamhet
med ledning från Sverige. Detta förväntas resultera i en årlig
kostnadsbesparing om 2,8 MSEK från och med år 2020, med bibehållen
intäktsnivå och samma höga kvalitet i kundleveranser.

Vi arbetar nu med att färdigställa vår strategi för perioden
2020-2024, syftande till att ta Nepa till lönsamhet under
nästkommande år. Vi avser att presentera strategin i kommande
bokslutskommuniké.

Vi kan glädjande konstatera att försäljningen under inledningen av
fjärde kvartalet har varit god, i synnerhet för våra
abonnemangsbaserade tjänster. Vi förväntar oss tillväxt under fjärde
kvartalet och en gynnsam position inför nästkommande år.

Fredrik Östgren
VD

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:00 CET.

Länk till finansiella rapporter:
https://nepa.com/investor-relations-sweden/finansiella-rapporter-kalender/

www.nepa.com

Fredrik Östgren
CEO
Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm, Sweden
+46 733 345 069 fredrik.ostgren@nepa.com
P-O Westerlund
Deputy CEO, CFO
Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm, Sweden
+46 706 404 824 p-o.westerlund@nepa.com

Headquartered in Stockholm, Sweden, and with local presence in
Denmark, Finland, India, Norway, UK and USA, we help some of the
world's most reputable brands in more than 50 countries to optimize
customer experience investments and get more effect out of their
marketing and sales. Nepa has been awarded DI Gasell's award for
organic fast-growing companies in 6 of 7 years since 2011 The company
is publicly traded at the Nasdaq First North Growth Market since
2016. Erik Penser Bank (tel: +46 8-463 83 00, e-mail:
certifiedadviser@penser.se) is Nepa's Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nepa-ab--publ-/r/bruttoresultatet-okade-margi...
https://mb.cision.com/Main/108/2969195/1147629.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.