Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-24

Neste Oil Oyj: Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Neste Oil Oyj

Osavuosikatsaus
24.4.2015 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman
toiminnan ansiosta

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 215 miljoonaa euroa (Q1/2014: 50 milj.)
· Kokonaisjalostusmarginaali oli 11,66 dollaria barrelilta (Q1/2014: 8,44
USD/bbl)
· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 205 dollaria
tonnilta (Q1/2014: 182 USD/tonni)
· Liiketoiminnan rahavirta oli -185 miljoonaa euroa (Q1/2014: -178 milj.)
· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 12,6 % (2014: 10,1 %)
· Koko vuoden 2015 tulosohjausta nostettiin 21.4.

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vuosi on alkanut myönteisesti erittäin suotuisassa
jalostusmarginaaliympäristössä. Olemme myös tyytyväisiä oman toimintamme
tuloksiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Neste Oilin ensimmäisen
neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva, 215 miljoonaa euroa,
kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 50 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
korkea, 156 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä
oli 32 miljoonaa euroa. Neste Oilin viitemarginaali vahvistui ensimmäisellä
neljänneksellä ja oli keskimäärin 7,5 dollaria barrelilta. Viitemarginaali
oli 4,1 dollaria barrelilta korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla
ajanjaksolla. Bensiinimarginaalit olivat erityisen vahvoja johtuen heikosta
raakaöljymarkkinasta, hyvästä kysynnästä, contango-varastoinnista sekä
lakoista ja jalostamoseisokeista Yhdysvalloissa. Porvoon jalostamomme kävi
korkealla käyttöasteella, ja suurseisokin valmistelut etenivät
suunnitellusti.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 42 miljoonaa euroa,
kun se vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli 12 miljoonaa euroa.
Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali pysyi selvästi edellisvuoden vastaavan
ajanjakson tason alapuolella. Pystyimme pitämään lisämarginaalimme hyvällä
tasolla onnistuneen marginaalien hallinnan ja joustavan raaka-aineiden käytön
ansiosta. Myös euron heikentymisellä oli positiivinen vaikutus tulokseemme.
Myyntimäärä kasvoi 5 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä.
Onnistuimme vuonna 2014 poistamaan pullonkauloja uusiutuvan dieselin
tuotannossa, minkä johdosta jalostamoiden nimellistuotantokapasiteetti on
nostettu 2,0 miljoonasta 2,4 miljoonaan tonniin vuodessa. Kapasiteetin
nostaminen on alentanut myös tuotantokustannuksia.

Öljyn vähittäismyynnin markkinat pysyivät kilpailtuina, mutta pystyimme
kasvattamaan tulostamme lanseeraamalla uusia tuotteita, kuten vähärikkisen
laivapolttoaineen, ja parantamalla marginaaleja erityisesti
Luoteis-Venäjällä. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 17 miljoonaa
euroa, mikä oli enemmän kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 14
miljoonaa euroa.

Neste Oil on muuttanut tulosohjaustaan ja arvioi konsernin koko vuoden 2015
vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin vuonna
2014. Muutettu tulosohjaus perustuu ensimmäisen neljänneksen vahvaan
tulokseen ja tämän hetken näkemykseen loppuvuoden markkinoista. Aiemmin yhtiö
arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana mutta olevan
todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi.

Varsinainen yhtiökokous päätti 1. huhtikuuta muuttaa yhtiön nimen Neste
Oyj:ksi kesäkuun alusta lähtien. Sen vuoksi tämä on viimeinen Neste Oilin
nimellä julkaistava osavuosikatsaus. Yhtiömme on muuttunut merkittävästi
viime vuosina, ja uusi nimi heijastaa tätä muutosta. Suuntamme on eteenpäin."

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2015 tulos

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2 744 miljoonaa euroa (3
510 milj.). Liikevaihdon aleneminen oli pääasiassa seurausta öljyn hinnan
laskusta johtuneista matalammista myyntihinnoista. Kaikkien segmenttien tulos
parani vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja konsernin
vertailukelpoinen liikevoitto oli 215 miljoonaa euroa (50 milj.).
Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti viitejalostusmarginaalit,
jotka olivat selvästi korkeammat kuin vuoden 2014 ensimmäisellä
neljänneksellä. Myös Uusiutuvien tuotteiden tulos parani onnistuneen
marginaalien hallinnan, raaka-aineiden käytön optimoinnin ja suotuisan
USD/EUR-valuuttakurssin tuloksena. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen
vaikuttivat positiivisesti korkeammat marginaalit erityisesti
Luoteis-Venäjällä. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden
2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 156
miljoonaa euroa (32 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 42 miljoonaa euroa (12
milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 17 miljoonaa euroa (14 milj.).
Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 3 miljoonaa euroa (-11
milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 233 miljoonaa euroa (50 milj.).
Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 76 miljoonaa euroa (3
milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka
olivat 18 miljoonaa euroa (5 milj.), sekä yhteensä 77 miljoonan euron (-2
milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa Porvoon sähköverkon
myyntivoittoon. Tulos ennen veroja oli 205 miljoonaa euroa (33 milj.), kauden
voitto 181 miljoonaa euroa (26 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,70 euroa
(0,10). Konsernin efektiivinen verokanta oli 12 % (21 %) johtuen pääasiassa
verovapaista tuloista, kuten Kilpilahden Sähkönsiirto Oy:n osakkeiden
myynnistä.

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn,
uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja
vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan noin 1
miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2015. Samalla jalostuskapasiteetin
kasvun yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä Aasiassa ja Lähi-idässä
odotetaan kohdistavan jonkin verran painetta globaaliin tarjonnan ja kysynnän
tasapainoon erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Transatlanttisten
markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino on riippuvainen myös
suunnitelluista ja odottamattomista jalostamoseisokeista. Forward-hintoihin
perustuva viitejalostusmarginaali on tällä hetkellä melko vahva tuleville
neljänneksille, missä heijastuu myös tuleva ajokausi, joka tyypillisesti
tukee bensiinimarkkinoita keväällä.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden
ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän
aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta
tapahtuvan suuria muutoksia. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskussa,
mutta kasviöljyjen hintaerot ovat pysyneet historiallista keskiarvoa
pienempinä. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden ja
öljyn hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin
kannattavuuteen.

Konsernin vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa
euroa, mihin sisältyy Porvoon jalostamon noin 100 miljoonan euron
suurseisokki. Porvoon seisokki alkoi huhtikuussa ja sen odotetaan kestävän
noin 8 viikkoa. Seisokilla odotetaan olevan noin 100 miljoonan euron
negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoiseen
liikevoittoon.

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja
biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit
-verohelpotukseen ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon
epävarmuus vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden
markkinoihin. Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) on ilmoittanut, että
se ehdottaa 1. kesäkuuta mennessä uusiutuvien polttoaineiden määriä koskevat
vaatimukset vuosille 2014, 2015 ja 2016 sekä biomassapohjaisen dieselin
määrää koskevan vaatimuksen vuodelle 2017 ja viimeistelee ne 30.11.2015
mennessä.

Neste Oil muutti tulosohjaustaan 21.4.2015 ja arvioi konsernin koko vuoden
2015 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin
vuonna 2014. Muutettu tulosohjaus perustuu ensimmäisen neljänneksen vahvaan
tulokseen ja tämän hetken näkemykseen loppuvuoden markkinoista. Aiemmin yhtiö
arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana mutta olevan
todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen neljänneksen tuloksesta
järjestetään tänään 24.4.2015 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös
yhtiönverkkosivujenkautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille
ja sijoittajille pidetään 24.4.2015 klo 15.00. Puheluun voi osallistua
soittamalla numeroon 09-6937 9590 (osallistumiskoodi 8790300).
Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiönverkkosivuilla. Nauhoite
puhelusta on kuunneltavissa 1.5.2015 asti numerossa 09-2310 1650
(osallistumiskoodi 8790300).

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa,
ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla
käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten
Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista
yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa.
/www.nesteoil.fi

Neste Oil osavuosikatsaus_Q1_2015
http://hugin.info/133386/R/1914375/684041.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Neste Oil Oyj via Globenewswire

HUG#1914375

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.