Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-01

Neste Oil Oyj: Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj

Pörssitiedote
1.4.2015 klo 16.00

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin
Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Osinko 0,65 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2015. Osingot
maksetaan 14.4.2015.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä
jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Laura Raitio, Jean-Baptiste
Renard, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Marco Wirén. Jorma Eloranta jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja
Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.
Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen
kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 1
§ seuraavasti:

"1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Neste Oyj, ruotsiksi Neste Abp ja englanniksi Neste
Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus")
seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 0,39 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden
hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä
markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään
hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä
maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään
hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten,
että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,78 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on
voimassa 30.6.2018 saakka.

Pöytäkirjan nähtäville pano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa,
ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla
käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten
Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista
yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa.
/www.nesteoil.fi

Jorma Eloranta
http://hugin.info/133386/R/1908273/680000.jpg
Sirpa Paatero and Eero Heliövaara
http://hugin.info/133386/R/1908273/680001.jpg
Matti Lievonen
http://hugin.info/133386/R/1908273/679999.jpg
Neste Oil yhtiökokous
http://hugin.info/133386/R/1908273/679996.jpg

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Neste Oil Oyj via Globenewswire

HUG#1908273

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.