Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

NET ENT: TRÖG START 2019,FÖRSENING PENNSYLVANIA- SAMMANF (R)

(Rättar: femte stycket (som inleds "Högre ambition…) i rubrik och text, ska
vara vinsttillväxt, inte bara tillväxt som angavs i tidigare text)

STOCKHOLM (Direkt) Spelbolagsunderleverantören Net Ent rapporterar en trög
start på 2019. Samtidigt försenas lanseringen i Pennsylvania. På
Stockholmsbörsen sjönk aktien när handeln inleddes på tisdagen efter att
bokslutsrapporten publicerats på morgonen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Trög start på 2019.Hittills i år är Net Ents spelöverskott räknat i euro 5
procent lägre än under motsvarande period förra året. Orsaken är främst lägre
volymer från den svenska marknaden.

"Det är för tidigt att säga något om den svenska regleringens effekter på sikt
men vi förväntar oss att de betydelsefulla kunder som vi tecknade avtal med
under slutet av 2018 och de nya spel som vi lanserar kommer att bidra till
nya intäkter under 2019", skriver vd Therese Hillman i rapporten.

Högre ambition för organisk vinst tillväxt 2019. Net Ent har högre ambition
för den organiska vinsttillväxten för 2019 än 2018 års takt.

Som bolaget tidigare har kommunicerat ska utvecklingstakten ökas till 30-35
nya spel under 2019, vilket kan jämföras med 21 nya spel 2018.

Försening Pennsylvania. Samtidigt försenas lanseringen i Pennsylvania.

"I USA följer vi utvecklingen noga efter det amerikanska
justitiedepartementets utlåtande i januari om onlinespel, vilket skapat ökad
osäkerhet, men ser i dagsläget ingen anledning att ompröva vår ambition att
fortsätta växa i USA", skriver vd. Hon konstaterar vidare att lanseringen i
Pennsylvania kommer att försenas på grund av "ändrade krav."

Lägre r esultat än väntat. Net Ents rörelseresultat, inklusive vissa
engångposter, blev 146 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018 (153).
Analytiker hade i snitt väntat sig 172 miljoner, enligt Bloombergs
sammanställning. I resultatet ingår kostnader för omorganisation om 22
miljoner och nedskrivning av ett projekt inom virtual reality om 5 miljoner.
Exklusive dessa poster låg rörelseresultatet på 174 miljoner (153). Det
rapporterade ebitda-resultatet landade på 204 miljoner, inklusive kostnaderna
för omorganisationen. Det justerade ebitda-resultatet var 226 miljoner.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat om 230 miljoner, enligt
Bloombergs analytikerenkät.

Intäkterna i linje. Intäkterna uppgick till 465 miljoner kronor (425), mot
väntade 467 miljoner kronor.

Oförändrad utdelning. Net Ents styrelse föreslår en oförändrad utdelning om
2:25 kronor per aktie (2:25) som aktieägarna ska få ta del av genom ett
inlösenprogram. Snittestimatet låg här på 2:29 kronor, enligt Bloomberg.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt