Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Net Gaming Europe: Delårsrapport kvartal 3 2019

Fortsatt god marginal och stark kassagenerering

Tredje kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till 3 467 kEUR (4 919).
· EBITDA uppgick till 1 867 kEUR (3 160).
· Resultat efter skatt uppgick till 1 141 kEUR (2 034).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,015 EUR
(0,027).

· New Depositing Customers (NDC) minskade med 14%.
· Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 1 567 kEUR (3
454 kEUR).

Perioden 1 januari - 30 september 2019

· Intäkterna uppgick till 11 017 kEUR (13 844).
· EBITDA uppgick till 6 444 kEUR (9 245).
· Resultat efter skatt uppgick till 4 324 kEUR (6 266).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,057 EUR
(0,088).

· Total NDC-tillväxt minskade med 19%.
· Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 6 392 kEUR (8
547 kEUR).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Stärkt bettingvertikal genom förvärv av MaxFreeBets.co.uk, ett
ledande varumärke inom betting på den reglerade brittiska
spelmarknaden.

· Uppgraderingar av sajterna CasinoSpielen.de samt CasinoGuide.co.uk
till vår nya tekniska plattform, vilken medför snabbare
laddningstider, ökad användarvänlighet samt ökad skalbarhet vid
geografisk expansion och lansering av nya digitala varumärken.

Väsentliga händelser efter kvartalet

· Nylansering av Casino-sektion på Pokerlistings.com för vidare
expansion i Nordamerika.

· Lansering av CasinoGuideNJ.com, den första i raden av flera
nischade sajter i USA.

· Efter kvartalets utgång har bolaget återköpt obligationer till
nominellt belopp om 37 MSEK för att optimera bolagets
kapitalstruktur.

VD-ord: Stort steg framåt inom sportsbetting och en tydlig väg framåt

Vi känner av fortsatta regleringseffekter i Europa. Under tredje
kvartalet uppgick intäkterna till 3 467 kEUR och EBITDA till 1 867
kEUR, vilket är i linje med våra förväntningar samt föregående
kvartalets siffror, där vi nu sett en stabilisering inför framtida
tillväxt. Kassagenereringen var fortsatt god med ett operativt
kassaflöde som uppgick till 1 567 kEUR. NDC-utvecklingen har vänt
svagt uppåt sekventiellt, delvis hänförligt till förvärv, men det är
likväl positivt inför framtiden då vi gläds åt att vi nu har en
större andel revenue share (intäktsdelning).

Vår svaga intäktsutveckling till trots, har trafiken till Net Gamings
sajter ökat med tvåsiffriga procenttal jämfört med föregående år.
Trafiktillväxten uppväger dock inte den minskade konverteringsgraden
från flera av våra sajter. Konvertering är ett starkt fokus för oss
och vi räknar med att tillsättandet av "Brand Managers" för våra
viktigaste varumärken kommer att vända den utvecklingen framöver. I
tillägg har vi också sett ett lägre värde per NDC under året, delvis
till följd av regleringseffekter men också det faktum att vi
accelererat övergången mot revenue share har påverkat.

Revenue share 60%
Vi fortsätter vår transformering till revenue share enligt plan.
Andelen revenue share-intäkter uppgick till hela 60% under tredje
kvartalet, vilket är en fördubbling jämfört med samma period
föregående år. Den snabba omställningen gynnar oss långsiktigt och
ger oss en stabilare

intäktsbas, men har tydligt påverkat våra intäkter negativt under de
senaste kvartalen.

Betting - stort steg framåt
Vi har under kvartalet genomfört ett strategiskt förvärv inom betting
med reglerade intäkter från UK som ger oss ökad geografisk
intäktsspridning. Betting utgör nu cirka 8% av våra totala intäkter
och vi ser goda långsiktiga tillväxtmöjligheter att fortsätta växa
inom denna vertikal.

Första nischade sajten lanserad i USA
Vi arbetar aktivt med att identifiera aktiviteter för att driva
tillväxt främst organiskt, men även genom att utvärdera strategiska
förvärv. Vi har precis lanserat den första nischade sajter i USA,
CasinoGuideNJ.com och kommer fortsätta att lansera fler nischade
sajter på den amerikanska marknaden i närtid.

Återköp av obligationer
Tack vare starka operationella kassaflöden och god kassaposition har
vi genomfört återköp av vår obligation till nominellt värde om 37
mkr. Återköpen ger oss minskade räntekostnader och lägre
bruttoskuldsättning. Vi jobbar aktivt med att utvärdera vår
balansräkning och hur vi ska optimera bolagets kapitalstruktur.

Vägen framåt är tydlig
Vårt huvudfokus är att växa på reglerade marknader med hög andel
revenue share. Vi vill "gräva djupare" på befintliga marknader,
stärka våra befintliga sajter och satsa ännu mer på våra starkaste
varumärken. Det gör vi bl.a. genom att omallokera resurser och bygga
en mer framåtlutad organisation, bl.a. genom tillsättandet av "Brand
Managers" för våra huvudvarumärken. Vår marknadsandel på vår
huvudmarknad Europa inom casino affiliation, uppgår till ca 1,5% och
vi har under drygt 15 år byggt upp kärnkompetens, strukturkapital och
varumärken som vi kan kapitalisera på. Därför är vi övertygade om att
vi steg för steg kan öka vår marknadsandel ytterligare.

Kortsiktigt kommer vi känna av fortsatta regleringseffekter och vi är
naturligtvis inte alls nöjda med de siffror vi presterat de senaste
kvartalen. Lyfter vi blicken lite är vi övertygade om att vi har en
spännande resa framför oss på en underliggande växande marknad där vi
skall vara en ledande aktör som jobbar i högt tempo med en tydlig
vilja att ta täten.

Marcus Teilman, VD och koncernchef

För närmare information, vänligen kontakta

Marcus Teilman, VD och koncernchef
Mobil: +356 9936 7352
E-post: marcus.teilman@netgaming.se

Gustav Vadenbring, CFO
Mobil: +356 9967 6001
E-post: gustav.vadenbring@netgaming.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, +46 8 528 00
399.

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/delarsrapport-kvartal-3-2...
https://mb.cision.com/Main/11576/2961118/1141002.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.