Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Net Gaming Europe: Letter of Intent avseende affiliateförvärv i Norden

Net Gaming har signerat ett Letter of Intent avseende förvärv av
affiliatetillgångar främst i Sverige, men även i Storbritannien och
driver trafik genom främst paid media.

Verksamheten är under stark tillväxt och förväntas generera för
närvarande en kvartalsvis försäljning på cirka 400 000 euro, med en
rörelsemarginal på cirka 50 procent.

Förvärvet av verksamheten förväntas ske efter slutförd Due Dilligence.
Den initiala köpeskillingen uppgår till 3 MEUR, varav 2 MEUR betalas
kontant med befintlig kassa, medan 1 MEUR betalas med aktier i Net
Gaming. Kursen kommer att bestämmas av den volymvägda
genomsnittskursen 5 dagar innan och 5 dagar efter signering av
slutgiltigt inkråmsavtal. Utöver detta kan maximalt en
tilläggsköpeskilling komma att betalas om upp till 3.75 MEUR, där Net
Gaming kan välja att betala upp till 1/3-del med aktier. Vid maximal
tilläggsköpeskilling motsvarar total köpeskilling ca 4,5 gånger vinst
före skatt för 2018.

- Jag är väldigt nöjd att vi stärker vår position främst i Sverige,
men också till viss del i Storbritannien. Storbritannien är redan en
reglerad spelmarknad och Sverige förväntas regleras framöver. Vi vill
öka vår andel av våra intäkter på reglerade marknader, både organiskt
och via förvärv. Dessutom tar vi klivet in i Paid Media, då detta
förvärvsobjektet är verksamt inom flera olika digitala trafikkanaler.
Det kommer även att ge oss ytterligare synergier att växa vår
befintliga verksamhet ytterligare, kommenterar Marcus Teilman, VD Net
Gaming.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe
AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
november 2017 kl. 15:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/letter-of-intent-avseende-...
http://mb.cision.com/Main/11576/2388158/749748.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.