Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

Net Insight AB: Net Insight presenterar åtgärder för stärkt lönsamhet

Stockholm – Net Insight meddelar idag att företaget reducerar kostnaderna
och gör en mindre organisationsförändring. Åtgärderna är en naturlig följd
av den omorganisation som gjordes i oktober 2018, och syftar till att skapa
förbättrat resultat, ökad effektivitet och ge utrymme för fortsatta
investeringar. Kostnaderna beräknas minska med ca 25 MSEK på årsbasis och
innebär även vissa förändringar i koncernledningen.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer att belastas med cirka 43
MSEK för avsättningar och nedskrivningar, primärt avseende aktiverade
utvecklingsutgifter.

För att förbättra lönsamheten, öka effektiviteten och ge utrymme för
fortsatta investeringar genomför Net Insight en rad åtgärder. Den
gemensamma säljorganisationen reduceras och överförs till de olika
produktenheterna, vilket ökar kundfokuseringen ytterligare. Ledning,
administration och andra funktioner kommer att rationaliseras.
Målsättningen är att minska kostnaderna med cirka 25 MSEK, och totalt
berörs ett tjugotal personer globalt. Besparingsprogrammet kommer att
slutföras under det första kvartalet 2019.

Under slutet av 2018 har en översyn av produktutbudet gjorts. Aktiverade
utvecklingskostnader kommer att skrivas ner med cirka 36 MSEK. Detta avser
en satsning på en produkt för ett marknadssegment som inte tog fart.

Vi ser fortsatt positivt på utsikterna för våra lösningar. 
Nimbraportföljen är konkurrenskraftig och utvecklas kontinuerligt för att
driva marknaden. För ScheduALL ser vi en god potential och ökar fokus på
utveckling. Synen på Sye är oförändrad och fortsatt positiv.

Rörelseresultatet för de fjärde kvartalet kommer att belastas med ca 43
MSEK primärt avseende nedskrivningen av utvecklingskostnader om 36 MSEK,
men även av lageromvärdering samt strukturkostnader för
personalminskningar. Omsättning och rörelseresultatet för det fjärde
kvartalet, inklusive ovan nämnda kostnader, beräknas preliminärt till 106
MSEK respektive -58 MSEK. Kostnader för personalminskningar bedöms påverka
rörelseresultatet för det första kvartalet 2019 med 3 - 5 MSEK.

Organisationsförändringarna kommer att träda i kraft den 1 februari 2019.
Koncernledningen består från och med nu av följande:

Henrik Sund, VD; Pelle Bourn, CFO; Ulrik Rohne, VP Media Networks; Filippa
Hasselström, VP OTT; Judy Fick, VP Resource Optimization; Marcus Sandberg,
VP MarCom och Anna-Karin Berry, tf Head of People.

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
henrik.sund@netinsight.net

Pelle Bourn, CFO Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
pelle.bourn@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 16 januari 2019 kl. 15.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse
för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en
global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland
TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för
framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv,
högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som
skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela
mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till
TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och
produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra
deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net
Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Bilaga

* Net Insight presenterar åtgärder för stärkt lönsamhet

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.