Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Net Insight AB: Net Insight tecknar nyckelavtal för Sye kring live streaming

Stockholm – Net Insight meddelar idag att ett avtal har tecknats med ett
USA-baserat Fortune 500-företag för deras live video streaming-tjänst mot
konsumenter.

Net Insights Sye-lösning möjliggör för kunder att skapa en OTT-tjänst som
ger en högkvalitativ TV-liknande upplevelse. Avtalet omfattar
synkroniserad, ultra-låg fördröjning med snabba kanalbyten, nätverksstöd
för införande av personlig reklam i videoströmmen, stöd för att snabbspola
och pausa strömmen, samt support för distribution över multipla Content
Delivery Networks (CDN:s).

Kundens utrullning av Sye-lösningen förväntas påbörjas under första
kvartalet 2019. Den kortsiktiga finansiella effekten för Net Insight är
begränsad då intäkterna i huvudsak är rörliga och styrs av slutkonsumentens
streamingvolymer. Det finns inget åtagande gällande volymer, men Net
Insight har en positiv syn på de möjliga intäkterna.

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 1 februari 2019 kl. 08.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse
för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en
global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland
TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för
framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv,
högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som
skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela
mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till
TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och
produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra
deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net
Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Bilaga

* Net Insight tecknar nyckelavtal för Sye kring live streaming

Författare Hugin