Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Net Trading Group AB: GET Group och Hub Culture ingår avtal om att utveckla världens första geotermiska token

GET Group AB (publ.) ("GET Group" eller "Bolaget") ingår avtal (s.k. Token Authority Agreement) ("Avtalet") med Hub Culture Limited ("Hub Culture") för att utveckla världens första geotermiska digitala token ("Token") för innovativa GET Group

GET Group har inlett ett samarbete med Hub Culture och deras Ultra Exchange-plattform för att ta fram en så kallad closed-loop utility token - världens första geotermiska digitala token. 

"Det är en intressant ny metod för kapitalfinansiering som vi ser fram emot att utforska tillsammans med Hub Culture", säger Lars Christian Beitnes, VD för GET Group.

Det inledande ramverket för denna nya Token kommer att presenteras mer i detalj av GET Group och Hub Culture under en gemensam presslunch med geotermiskt tema på ICE Hub Glasgow den 3 november 2021 (12:00 BST) under FN:s klimatkonferens COP26.

"Efter att ha utvecklat Ven, världens äldsta digitala valuta (2007) är vi glada att världens första geotermiska token nu ansluter sig till oss på Ultra Standard och Ultra Exchange", säger Stan Stalnaker, Founding Director på Hub Culture. "Vi ser en starkt mångfacetterad potential att integrera nya tillgångar med miljö- och energikoppling till nya områden av energiproduktion och digitalisering. Kännetecken som ursprungsgaranti, evigt hållbar grön energi samt okorrelerade kassaflöden gör token-ekonomin i det här projektet särskilt väsentligt, tillägger Stalnaker. "Efter att Get Groups Token har utvecklats och noterats på Ultra Exchange kommer den enskilda initiala investeringen som har gjorts av våra aktieägare blir två - som en delad belöning till alla", säger Beitnes. 

GET Group utvecklar inledningsvis ramverket till och villkoren för sin Token och planerar att dela ut en andel av dessa Tokens till GET Groups aktieägare pro-rata, och på frivillig basis (opt-in). Detta utgör en del av Bolagets så kallade "closed-loop"-upplägg för Tokens-distribuering och Bolaget har för avsikt att distribuera sådana Tokens kostnadsfritt. En sådan utdelning måste godkännas av en bolagsstämma. Genom upplägget kan Get Groups aktieägare gynnas direkt av framtida förändringar i token-värdet, utöver den indirekta exponeringen mot token-värdet som de redan har som aktieägare i GET Group. I en snabbt föränderlig värld av token- och blockkedjebaserad teknik erbjuder denna Token en snabb och säker transaktionsstruktur med en offentligt tillgänglig verifieringskedja. GET Groups ambition på medellång till lång sikt är att bolagets Token ska erbjuda räntefri finansiering till GET Group och dess planer på att ta det direkt ägarskap i stora geotermiska infrastrukturprojekt och sälja energi med hjälp av långsiktiga avtal om försäljning av förutbestämda volymer till finansiellt stabila och stora energianvändare.

"För GET Group ligger den mest uppenbara potentialen i att kunna överbrygga glappet mellan icke redovisade värden i den aktuella projektportföljen och det aktuella värdet för Bolagets egna kapital, utöver att ha potential för finansiering utan utspädningseffekt för våra aktieägare", tillägger Beitnes. GET Group vill bygga upp aktieägarvärde med minimala utspädningseffekt och kostnad för aktieägarna.

"Vi har redan kommunicerat att GET Group kommer att eftersträva att anskaffa kapital på det mest effektiva sättet och att det i vår plan ingår verkligt värdeskapande för aktieägarna. Vi söker alltid aktivt efter den bästa mixen av finansieringsalternativ från såväl traditionella som nya finansieringskällor, och är av uppfattningen att det här upplägget kommer att göra det möjligt för GET Group att bidra väsentligt till den viktiga övergång till hållbar energi som just nu pågår över hela världen", enligt Beitnes.

GET Group kommer idag att lämna in en ansökan om varumärkesregistrering för det namn som Get Group har för avsikt att använda för sin geotermiska Token, och Hub Culture kommer att påbörja det inledande arbetet med förberedelserna för en notering av Token på Ultra Exchange genom sitt auktoriserade system för utgivning av Tokens via Ultra Standard. Nästa fas i projektet kommer att utöka tillgängligheten till dessa Tokens genom ett nätverk av broar till sekundära marknader och offentliga blockkedjenätverk. 

Utility tokens är kryptovalutor som representerar tillgång till en produkt eller tjänst. Det innebär inte att innehavarna av utility tokens har något ägande i bolaget bakom dem. Deras värde beror på efterfrågan på den produkt eller tjänst som de representerar. Digitala tillgångar som utility tokens kan lagras med hjälp an en plånbok för kryptovalutor (liknar en privat plånbok) eller lagras på en börs (liknar att ha pengar insatta på banken).

"Closed loop" token innebär i det här sammanhanget att investerarna måste ingå som medlemmar i en sluten krets för att godkännas för rättigheterna. För GET Groups aktieägare betyder det att vara aktieägare per registreringsdatumet för utdelningen. 

Ultra Exchange är en heltäckande tjänst från Hub Culture för att hjälpa dess samarbetsparters att ge ut och handla med en tokeniserad tillgång. Hub Culture ansvarar för utveckling, produktion och presentation av GET Groups Token bland denominerade produkter och tjänster på Ultra-plattformen.

Bolaget kommer att offentliggöra information om villkoren för dessa Tokens när villkoren är fastställda och gå ut med en kallelse till en bolagsstämma när dessa Tokens har emitterats till bolaget och är färdiga att distribueras.

Informationen är sådan som Get Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021, kl. 13.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Beitnes, VD

Telefon: +46 8 1220 4146

Mejl: lars.beitnes@getgroup.se

Investor Relations: ir@getgroup.se

Författare Cision