Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Net Trading Group AB: Net Trading Group NTG AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB
(publ) avger härmed bokslutskommuniké för koncernens verksamhet under
2018.

Sammanfattning perioden januari - december 2018

· Nettoomsättningen ökade med ca 147% till 89 038 kSEK* (36 040
kSEK)

· Rörelseresultatet uppgick till -8 056 kSEK (-6 688 kSEK)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,51 SEK (-0,48 SEK)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 5 129 kSEK (9 055
kSEK)

· I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 17,4 MSEK (1,2
MSEK)

Sammanfattning perioden oktober - december 2018

· Nettoomsättningen ökade med ca 83% till 24 492 kSEK (13 373 kSEK)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 661 kSEK (-3 189 kSEK)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,20 SEK (-0,16 SEK)
· I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 7,2 MSEK (1,2
MSEK)

Viktiga händelser under perioden

· NTG slog omsättningsrekord för en enskild månad i november med en
nettoomsättning på 10 048 kSEK med ett rörelseresultat på 837 kSEK.

· NTG passerade helårets omsättningsprognosen den 15 oktober.
· Den norska regeringen beslutade ändra sockerskatten på choklad och
godis 2019 till 2017 års nivå. Detta gäller inte för drycker. NTG
bedömer att detta inte kommer påverka Bolaget i väsentlig grad.

· NTG lanserade i december en ny produktkategori, Träning. Detta är
bla produkter som proteinbarer, proteinpulver, energidryck och
måltidsersättning.

· Beslut om riktad emission till Orvelin Group AB på 860 000 aktier
till en teckningskurs om 4,00 kr per aktie.

· Tidigare utställd teckningsoption annullerad.
· Styrelse/ledning och Orvelin Group AB förvärvade 700 000 aktier
till en kurs om 3,70 kr per aktie, från en tidigare större
aktieägare.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· NTG avvecklar Lets Deal samarbetet den 1 februari för att öka
bolagets vinstmarginal.

*) Differensen mellan tidigare kommunicerad omsättning om 90 MSEK och
redovisat utfall om 89 038 kSEK är hänförligt till
valutakursdifferens.

VD Morten Hansson kommenterar

2018 har präglats av hög försäljningstillväxt och mycket aktivitet.
NTGs nettoomsättning uppgick till 24 492 kSEK under fjärde kvartalet
jämfört med 13 373 kSEK under fjärde kvartalet 2017. För helåret 2018
uppgick nettoomsättningen till 89 038 kSEK jämfört med 36 040 kSEK
2017.

Förutom förväntad tillväxt i Norge var tillväxten i Finland större än
väntat. Detta är också en av anledningarna till att NTGs
helårsomsättning var betydligt högre än tidigare förväntad (70 000
kSEK). NTG har för närvarande över 150 000 kunder, och vi finner att
våra kunder är lojala och ökar sina inköp. En viktig utmaning i
framtiden är att vidareutveckla försäljning och marknadsföring för
att rekrytera fler kunder. Vi fortsätter arbeta aktivt med att
utvärdera nya geografiska marknader och utöka bolagets
produktsortiment. I linje med förenkling av bolagets affärsmodell
beslutade NTG att avbryta samarbetet med Lets Deal i Norge med verkan
från och med den 1 februari 2019. Detta kommer innebära att NTG
uppnår en högre vinstmarginal på all försäljning trots att en del av
bolagets omsättning kommer att minskas på kort sikt.

Samarbetet med andra partner är fortfarande bra, och av de
samarbetspartner som levererar bra kan nämnas Norwegian. Från och med
juni 2018 bytte NTG leverantör för hela företagets sortiment.
Villkoren hos Orvelingruppen är bättre än hos tidigare partner, men
NTG har haft utmaningar med systemintegrationen vid uppstarten,
vilket påverkade resultatet negativt under juli-augusti. NTG kommer
under 2019 prioritera vinst före tillväxt. Finland redovisade en
omsättning på 2,8 MSEK i november med ett positivt rörelseresultat på
0,3 MSEK. Norge redovisade också på ett motsvarande
försäljningsrekord i november med 7,2 MSEK med ett positivt
rörelseresultat på 0,5 MSEK.

Göteborg den 26 februari 2019
Morten Hansson, VD

För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading
Group NTG AB,

Tel +47 908 44 078, morten@maxgodis.se
Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
februari 2019.

Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform
för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg,
godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra
närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en
verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs
målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till
den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland
under MaxGodis.se och Maxikarkki.fi.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-trading-group-ab/r/net-trading-group-ntg-a...
https://mb.cision.com/Main/15625/2750104/997971.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.