Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

NetEnt: Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande, "Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2019"

I pressmeddelandet från den 10 maj 2019 "Kommuniké från NetEnt AB:s
årsstämma 2019" gjordes en felaktig hänvisning till EU:s
Marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle inte varit
med då informationen i pressmeddelandet inte omfattas av MAR:

"Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 maj 2019 klockan 18.00."

Pressmeddelandet har därefter ändrats och texten ovan har tagits bort.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB
(publ)

Tel: 0760 - 024 863
roland.glasfors@netent.com
Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2019

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 10 maj 2019 beslutades
följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att
utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2018. Se dock beslutet om
uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Erbing,
Peter Hamberg, Pontus Lindwall och Maria Redin samt nyval av Lisa
Gunnarsson, Christoffer Lundström och Jonathan Pettemerides. Fredrik
Erbing valdes till ny ordförande för styrelsen. Maria Hedengren,
Michael Knutsson och Jenny Rosberg avböjde omval. Arvode beslutades
utgå med 725 000 kronor till ordföranden och 310 000 kronor till
envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är
anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 110 000
kronor till ordföranden i revisionsutskottet och till envar av de
övriga ledamöterna i revisionsutskottet med 35 000 kronor samt till
envar av ledamöterna i ersättningsutskottet med 20 000 kronor samt
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska, efter samråd med de per
den 31 augusti 2019 största aktieägarna i bolaget, bildas under
oktober 2019 för en mandattid från det att bolagets delårsrapport för
tredje kvartalet 2019 offentliggörs fram till dess att nästa
valberedning bildas. Styrelsens ordförande ska vara ledamot av
valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen.
Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av
aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en
värdeöverföring till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie. Styrelsen
beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt
bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för
uppdelning av bolagets aktier till den 23 maj 2019 och
avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 13 juni
2019.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om
incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer
att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver
finns en särskild informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier
och automatiska inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan
www.netent.com/stamma.

Styrelsen
NetEnt AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Therese Hillman, VD NetEnt AB (publ)
Tel 08 - 57 85 45 00
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB
(publ)

Tel: 0760 - 024 863
roland.glasfors@netent.com
Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital
underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens
mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996
har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda
spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är
noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har cirka 1 000 medarbetare i
Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och New Jersey.
www.netent.com

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B95E75143713E980E0...
https://mb.cision.com/Main/13524/2812289/1044148.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.