Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

NetJobs Group AB: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018, NetJobs Group AB

OKTOBER - DECEMBER                          
(jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen minskade 20% till 8,4 (10,4) MSEK.
Rörelseresultatet ökade till -0,6 (-0,8) MSEK.
Rörelsemarginalen ökade till -7,1% (-7,6).
Resultat efter skatt ökade till 0,3 (-0,4) MSEK.
Resultat per aktie ökade till 0,01 (-0,02) SEK.
Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 0,5 (2,8) MSEK.

JANUARI - DECEMBER
(jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen minskade 12% till 33,5 (38,0) MSEK.
Rörelseresultatet minskade till -5,7 (-3,3) MSEK.
Rörelsemarginalen minskade till -17,0% (-8,8).
Resultat efter skatt minskade till -5,1 (-2,9) MSEK.
Resultat per aktie minskade till -0,24 SEK (-0,14) SEK.
Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -3,8 (-1,4) MSEK.

Utdelning
Styrelsen föreslår med bakgrund av årets resultat en utdelning om 0 SEK (0)
per aktie.

Händelser under fjärde kvartalet
NetJobs har under kvartalet relanserat sina finska sajter.

VD-kommentar
Kvartalet tyngdes framförallt av den tyska verksamheten samt dotterbolaget
Onrec i Sverige som haft lägre intäkter jämfört med föregående år. Tyskland
vände till att notera ett starkt avslut på året och är nu åter på banan,
samtidigt som en ny och utökad säljorganisation är på plats. Vidare har den
tyska verksamheten tagit avstånd från affärer som drivit volym men bidragit
till låg lönsamhet.

Ny säljledning på Onrec och ny förstärkt produktpaketering genomfördes
under kvartalet varför affärsområdet nu är bättre rustat än tidigare.
Onrecs jobbmässor påvisade ökad dragningskraft under slutet av kvartalet
som ett resultat av gemensamma insatser med NetJobs Sverige. NetJobs
Sverige såg ett litet tapp i försäljning under kvartalet samtidigt som
organisationen har utökats inför kommande år.

Under kvartalet avslutades arbetet med att lansera NetJobs finska sajter
medan arbetet med de norska sajterna påbörjades. Kommersialiseringen har än
så länge ej kommit igång men kommer igångsättas under 2019. Vidare har
samtliga affärsområden förbättrat sina produkterbjudanden, vilket ger goda
förutsättningar för den kommande perioden. Här ser vi i dagsläget en stor
potential, inte minst inom återkommande intäkter.

Kostnadsbasen optimerades ytterligare en del, samtidigt som ett flertal
förbättringar gjordes på mjukvaror som kommer att gynna organisationen.
Utveckling av plattformen sker löpande med ett flertal nya funktioner
vilket kommer att förbättra såväl användar- som kundupplevelsen.

Arbetet fortsätter, vi har rätt fokus och jobbar hårt för att leva upp till
våra förväntningar, vilka är betydligt högre än av vad som framgår av
resultaten i dagsläget.

VD, Georg Tsaros

Fullständig delårsrapport finns även på Bolagets hemsida netjobsgroup.com
under Finansiella rapporter.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta Georg Tsaros, VD,
georg.tsaros@netjobs.com

Stockholm den 22 februari 2019
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande
aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har
NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla
potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i
rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan
2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är
Avanza Bank. Mer information finns på .

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20

Bilaga

* NetJobs Group AB Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.