Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

NetJobs Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 NetJobs Group AB

 

Ny plattform, ett av flera steg i rätt riktning

APRIL – JUNI
(jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättningen minskade 7% till 9,2 (9,9) MSEK.
* Rörelseresultatet minskade till -2,1 (-0,8) MSEK.
* Rörelsemarginalen minskade till -22,8% (-8,0).
* Resultat efter skatt minskade till -2,2 (-0,8) MSEK.
* Resultat per aktie minskade till -0,10 (-0,04) SEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -1,4 (0,2)
MSEK.

JANUARI – JUNI                 
(jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättningen minskade 14% till 17,1 (20,0) MSEK.
* Rörelseresultatet minskade till -4,1 (-1,7) MSEK.
* Rörelsemarginalen minskade till -24,3% (-8,3).
* Resultat efter skatt minskade till -4,3 (-1,6) MSEK.
* Resultat per aktie minskade till -0,20 (-0,08) SEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -2,8 (-2,0)
MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

* Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera
1 000 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna optionerna tillfaller
nuvarande VD Georg Tsaros som har tecknat samtliga teckningsoptioner
och erlagt 80 000 kronor. Fullständigt underlag finns sedan tidigare
på Bolagets hemsida.
* Under månaderna maj och juni lanserade Netjobs Group en ny design på
samtliga sina jobbsajter i Sverige och Tyskland. Den nya layouten
inkluderade även dotterbolaget Onrecs sajter.  

VD-kommentar

Det har varit ett intensivt kvartal som kännetecknats av mycket
förändringsarbete på ett flertal fronter parallellt. Det har varit tufft,
frustrerande och stundvis smärtsamt. Samtidigt har mycket av det arbete som
lagts ner börjat ge vissa resultat. Inte i sådan utsträckning att allt har
förändrats över en natt, men i form av tydliga indikationer som bevisar att
en rad positiva saker håller på att falla på plats.

Säljorganisationen har genomgått flera förändringar avseende
personalstyrkan. Målsättningen har varit att höja organisationens lägsta
nivå. Samtidigt har NetJobs säljskola implementerats för bättre träning och
introduktion för såväl befintliga som nya anställda. Under samma kvartal
har organisationen utvecklat sätt att bli effektivare i att nå ut och
filtrera bland nya kandidater. 

Färdigställandet av den tekniska plattformen och lanseringen av densamma
under andra kvartalet, ett projekt som tyngt bolaget en längre period, har
mottagits positivt av marknaden vilket värmer efter alla intensiva insatser
under slutfasen. Under kvartalet har vidare ett flertal intressanta
potentiella partnerskap börjat utvärderas, vilka var och en för sig kan
möjliggöra ett starkare produkterbjudande framöver.

Sammanfattningsvis kan jag säga att vi befinner oss i ett skede där våra
fokusområden och prioriteringar aldrig har varit tydligare. Optimering av
säljstyrkan är ett pågående projekt, men strävan efter en miniminivå där vi
känner oss trygga är något vi är på väldigt god väg att uppnå. Optimering
av kostnadsbasen, vilket skett successivt under första kvartalet och vilket
intensifierades under andra kvartalet, där stora framsteg noterades, kommer
ge störst utslag först under tredje kvartalet.

Avslutningsvis är optimering av produkterbjudandet och säljprocessen något
som kan komma att uppnås efter rätt val av partnerskap och paketering
därefter, vilket organisationen ligger i fas med att uppnå under tredje
kvartalet.

Siffror talar ett ärligt och rättvist språk, däremot berättar de inte
alltid hela historien. Kvartalet har varit en besvikelse i utfall men jag
vågar ändå påstå att det vi åstadkommit lett till en rad tydliga
indikationer på att vi är på rätt väg. Det finns inga garantier, däremot
garanterar jag vår vilja, våra insatser och vårt hårda arbete.

Tack för förtroendet. 
VD, Georg Tsaros

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida netjobsgroup.com under
Finansiella rapporter.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 aug, kl 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta Georg Tsaros, VD, 08-67 87
420

Stockholm den 24 aug 2018
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande
aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har
NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla
potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i
rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan
2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är
Avanza Bank. Mer information finns på .

Bilaga

* Delårsrapport jan - jun 2018 NetJobs Group AB

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.