Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

NetJobs Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019 NetJobs Group AB

APRIL ? JUNI  
(jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättningen minskade 42% till 5,4 (9,2) MSEK.
* Rörelseresultatet minskade till -2,3 (-2,1) MSEK.
* Rörelsemarginalen minskade till -42,1% (-22,8).
* Resultat efter skatt ökade till -1,9 (-2,2) MSEK.
* Resultat per aktie ökade till -0,08 (-0,10) SEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -2,2 (-1,4)
MSEK.

JANUARI ? JUNI                         
(jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättningen minskade 20% till 13,6 (17,0) MSEK.
* Rörelseresultatet ökade till -2,9 (-4,1) MSEK.
* Rörelsemarginalen ökade till -21,5% (-24,4).
* Resultat efter skatt ökade till -2,5 (-4,3) MSEK.
* Resultat per aktie ökade till -0,11 (-0,20) SEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -2,7 (-2,8) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

* Styrelsen tog den 15 april 2019 beslut, med stöd av bemyndigande från
årsstämman 2018, om en riktad nyemission om ca 3,0 MSEK för att
säkerställa finansiering för Bolagets fortsatta drift och utveckling
för 2019. AB Rugosa Invest har tecknat och betalat 5 200 000 aktier
vilket tillför Bolaget ca 3,0 MSEK. Fullständig information återfinns
på Bolagets hemsida.
* Ny styrelse valdes på årsstämman den 15 maj 2019, Henrik Kvick
omvaldes som ordförande, nyval av ledamöterna Niklas Eriksson, Jonas
Bertilsson och Baltsar Sahlin.
* Årsstämman beslutade även om att ingen utdelning skulle ske i
enlighet med styrelsen förslag.
* Styrelsen har utsett Jonas Bertilsson som tillförordnad VD med
tillträde den 10 juni 2019.
* CFO Anna Björfjell har aviserat att hon på egen begäran lämnar sin
tjänst senast den 30 september 2019.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2019

* Lukas Bacic tillträder som ny vice VD och försäljningsdirektör senast
2 september 2019.
* Niklas Eriksson tillträder som ny permanent VD senast 1 januari 2020.
* NetJobs Group AB har den 29 juli flyttat till nya lokaler på
Narvavägen i Stockholm.

VD-kommentar
Jag tillträdde rollen som tillförordnad VD i juni med målsättningen att nå
bolagets långsiktiga mål samt visionen att NetJobs ska bli den ledande
partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt.

Arbetet har under kvartalet karaktäriserats av en hög aktivitetsnivå med
ett långsiktigt förändringsarbete på flera fronter. Vi har sett över
bolagets kostnadsstruktur och kontinuerligt arbetat med att effektivisera
organisationen samtidigt som resurser tillsatts för att stödja
säljorganisationen i dess arbete för att skapa långsiktiga och
värdeskapande relationer med våra kunder.

Säljorganisationen har optimerats och delats in i fokuserade team för att
synliggöra samt, i större utsträckning, ta hand om värdet med bolagets
nischade jobbsajter. Vi är övertygade om att påbörjade aktiviteter över tid
kommer att generera ett högre genomsnittligt ordervärde samt en större
andel återkommande intäkter.

Under det andra kvartalet minskade intäkterna till 5,4 MSEK och
rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK. Utfallet i det andra kvartalet är
långt ifrån tillfredställande och kostnadsbasen tyngdes bl.a. av en större
omorganisation av verksamheten i Tyskland. Arbetet för att nå lönsamhet är
högt prioriterat och de mest centrala delarna i detta arbete har
identifierats och flera kraftfulla åtgärder har initierats som vi bedömer
kommer medföra positiva effekter under hösten.

I april genomfördes en riktad nyemission om 3 MSEK i syftet att stärka
NetJobs balansräkning, likviditet samt möjliggöra tillväxtsatsningar. Vi
ser attraktiva affärsmöjligheter, såväl internt som externt, framåt i en
växande och alltmer digital marknad inom Employer Branding och Talent
Sourcing.

VD, Jonas Bertilsson

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida netjobsgroup.com under
Finansiella rapporter.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2019, kl 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta Jonas Bertilsson, VD,
jonas.bertilsson@netjobs.com

Stockholm den 23 augusti 2019
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB
NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala
Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska
plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade
kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att
bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent
Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX First
North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com .

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza
Bank:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20

Bilaga

* Delårsrapport jan - jun 2019 NetJobs Group AB

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.