Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Netmore Group AB (publ): Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2019

Stark tillväxt under kvartalet jämfört med 2018

Tredje kvartalet 2019

· Netmore ökar nettoomsättningen från 0,4 MSEK i Q3 2018 till 4,1
MSEK i Q3 2019, dvs med ca 10 gånger

· Netmore tecknar avtal med flera kommuner/stadsnät eller kommunala
bolag om att tillsammans etablera IoT nät baserat på LoRaWAN nät,
bland dessa finns bl a Södertälje och Skurup.

· Netmore tecknar avtal med Kävlinge Bostads Bolag om att
tillsammans med Elvaco AB driftsätta vattenmätare och andra sensorer
i deras fastighetsbestånd. Installationen sker i samarbete med
Quality IT Solutions AB som genomför installationen i kommunens
fastigheter

· Netmore tecknar avtal med företag om att bygga privat 4G nät i
företagets industrier och industriområde för att säkra säkerheten,
ordervärde ca 0,6 MSEK

· Netmore tecknar avtal med leverantör om att bygga privat WiFi nät
för vårdboende i Västerås för att säkra larmfunktionalitet i alla
områden, ordervärde ca 0,4 MSEK

· Netmore erhåller beställning av förstärkt radionät för
fastighetsägare i Stockholm, ordervärde ca 0,2 MSEK

· Netmore påbörjar utveckling och första leveranser till Akelius
enligt tidigare avtal

· Netmore har under kvartalet fortsatt förberedelser för
Europalansering i utvalda länder genom att avtalsmodell, erbjudande
och etablering färdiggjorts. Per slutet av Q3 har bolaget
identifierat initiala länder och partners som nu är under
slutbearbetning

· Netmore har under kvartalet infört en ny organisation med
ansvarsområden som speglar företagets fokusering

· Emittering av 2 årigt konvertibelt förlagslån om 15 MSEK genomfört
under början juli 2019

· Genomfört kvittningsemission om ca 1,3 MSEK under kvartalet
· Beslut om företrädesemission om 37,5 MSEK. Garanterad till ca 82 %
inklusive åtagande från bolagets större A-aktieägare

· Netmore ingår samarbetsavtal avseende IoT nät i Kävlinge kommun
· Strukturgenomgång av finansiella åtaganden och balansräkning har
fortsatt och lett till positiva resultat effekter samt förbättrat
eget kapital

· Totala intäkter för koncernen uppgick under kvartalet till 13,2
MSEK* (1,2)

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,0 MSEK* (-4,0)
· Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 MSEK* (-5,9)
*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 25/1 2019

9 månader 2019

· Totala intäkter för koncernen uppgick under perioden till 23,2
MSEK* (3,2)

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,3 MSEK* (-13,7)
· Resultatet efter skatt uppgick till -12,7 MSEK* (-18,7)
*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 25/1 2019

Efter kvartalets utgång

· Prospekt samt summering avseende Netmores företrädesemission
offentliggjort

· Teckningsperiod i ovanstående företrädesemissionen påbörjad
· Netmore lanserat M2M-abonnemang för IoT-enheter
· Dotterbolaget Omnipoint har ingått samarbete inom larm och smarta
hem med Finnspångsstadsnät och Skattebetalarnas förening för
marknadssamarbete avseende Omnipoints säkerhetslösning för bostäder
och företag

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2019 klockan 08:30 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som
erbjuder dagens och

morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och
globalt. Netmore Group AB är en

komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka
täckning, kapacitet och pris,

och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts
ett flertal tillämpningar

inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta
företag, smarta hem, smarta

städer och samhällen.
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: 08-503 000 50

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/delarsrapport-for-n...
https://mb.cision.com/Main/15900/2938854/1127862.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.