Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Netmore Group AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 9 maj 2019.
Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid
stämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen för 2018 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Resultatdisposition:

Bolagets resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag
innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny
räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer:

Antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) med en (1) suppleant.
Andreas Stenhager, Erik Hallberg, Arnfinn Röste och Matts Lilja
valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Thomas Eriksson omvaldes
till ordinarie styrelseledamot. Rolf Norberg omvaldes till
styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till
bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PWC

Arvode till styrelsens ledamöter:

Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 100 000 kronor och
till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är
anställda av bolaget, med 50 000 kronor

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen:

Årsstämman beslutade att anta procedur för utseende av valberedning
enligt valberedningens förslag.

Personaloptionsprogram

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till
personaloptionsprogram 2019-2021, enligt bifogat dokument i kallelsen

Emissionsbemyndigande:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om
förlängning av bemyndigandet - enligt beslut på extrastämman
28/3-2019 - till tiden för nästa årsstämma

Ändring av bolagsordningen:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget om införande av
hembudsförbehåll. På stämman framställdes dock ett alternativt
förslag som sammanfattningsvis innebär förkortad inlösen- och
betalperiod till en månad respektive två veckor - samt ett
förtydligande kring att lösenbelopp är lika med köpeskilling. Den nya
lydelsen i sin helhet bifogas i PDF-version av kommunikén

Noterades att beslutet var enhälligt och att mer än 50% av
A-aktieägarna varit närvarande på stämman.

Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida
www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89,
RolfN49@gmail.com

Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239,
Thomas.plate@netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 Maj 2019 klockan 16:30 (CET).

Om Netmore

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som
erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som
nationellt och globalt. Netmore Group AB är en komplett operatör som
erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och
pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen
knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och
bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och
samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First
North.

Tel G&W: 08-503 000 50, e-mail: info@gwkapital.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/kommunike-fran-arss...
https://mb.cision.com/Main/15900/2808463/1041017.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.