Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

Netmore Group AB (publ): Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

Netmore Group AB (publ.) (Netmore) har inlett arbetet med att omvandla
företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT
(Internet of Things) utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät. Som
tidigare meddelat förvärvades bolagen under december 2018 som kommer
att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av
Netmores aktier. På detta sätt stärktes såväl bolagets kompetens som
dess ägarbas.

Netmore planerar för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa
nödvändigt kapital för att utveckla denna nybildade koncern i alla
dess delar.

Om Netmore Group

Netmore erbjuder en kommunikationsplattform som möjliggör uppkoppling
tillsammans med olika sensorer och anslutningsenheter för trådlös
kommunikation och informationsinsamling. Som oberoende nätoperatör
kan Netmore erbjuda sina kunder global access, sina egna SIM-kort och
VPN-lösningar för att säkerställa sekretess och säkerhet.

Genom Netmore Groups förvärv av Blink Services och Omnipoint utsträcks
dessa tjänster till att också omfatta sensorer och ställdon för
dagens och morgondagens smarta samhälle. Med Blink Services följer
Blinkfyrar holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya
ägare. Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av
startup-företag som ny ägare. Genom Tarifflex kan Netmore också
erbjuda enkel och flexibel hantering och presentation av information
med lättanvänt gränssnitt i enlighet med kundens behov.

Marknad

IoT är byggstenen som lägger grunden till det smarta hemmet, den
smarta byggnaden, den smarta staden och det smarta samhället. Det kan
vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad
information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på
eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst
trådlöst. IoT-marknaden växer snabbt och förutspås växa globalt med
närmare 40 procent årligen för att nå cirka 1 500 miljarder dollar år
2025.

Den svenska marknaden är redan något av en spjutspets och en bra
plattform för att expandera globalt. Infrastrukturen med fiber är på
plats. Den teknologiska mognaden är hög och IoT som kännetecknas av
förenkling, effektivisering och automatisering fungerar bra i
höglönekostnadsländer såsom Sverige.

Affärsmodellen

Praktiskt taget samtliga svenska byggnader och hus är numera anslutna
via fiber till internet. Det öppnar upp för nya möjligheter att
införskaffa information från olika komponenter och system som på
olika sätt påverkar byggnaden. Det kan var sensorer, pumpar, fläktar,
larmdetektorer, displayer etc. Sammantaget handlar det om gigantiska
informationsmängder som dessutom ska göras såväl åtkomlig trådlöst
som presenterad på ett sätt som är praktiskt användbar. Informationen
måste vara skyddad och säkerställd från att flyta fritt på det öppna
internet.

Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala
nätlösningar som hanterar allt detta. De lösningar som Netmore
erbjuder ger även de publika operatörerna fördelar då dessa i många
fall inte kan uppfylla kundernas krav på inomhustäckning och
verksamhetsanpassning. Genom de operatörsneutrala nät som Netmore
levererar kan även de publika operatörerna få tillgång till bättre
täckning och nå ut bättre och längre till sina kunder.

De lokala näten förbättrar miljön då energiåtgången är mycket lägre
jämfört med energiåtgången för de publika näten, då dessa har mycket
höga förluster i och med att basstationerna befinner sig utomhus,
ofta långt borta från användaren. En annan positiv effekt är att
mobiltelefoner och datamodem kan fungera med högsta prestanda vid
låga uteffekter, vilket reducerar den exponering av radiovågor som
människor utsätts för samtidigt som batteritiden för mobiltelefonerna
ökar.

Organisation

[image]

För att möta kundernas behov genomför Netmore Group omstruktureringen
som innebär att Netmore Group AB blir moderbolag till fem
rörelsedrivande bolag, alla med säljfokuserade kontakter direkt med
kunder.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya gruppering redo för
snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar.
Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.

Vem har nytta av Netmores tjänster?

Smarta byggnader

Styrning och övervakning av byggnader (real estate management),
besökshantering, leveranser mm.

Garanterad mobiltäckning för ägare, hyresgäster och besökare.

Smarta hem

Styrning, övervakning och larm genom anslutning till värmesystem,
kameror, lås och dörrklockor/kameror

Smarta företag

Mobil täckning och kapacitet. Styrning, övervakning och säkerhet.

Smarta städer och samhällen

Anslutning av vägskyltar, belysning och vattenmätare är exempel på
idag aktuella IoT-tillämpningar.

Smarta anslutningar - Cyber Security

Genom Netmore Groups eget core-nät skapas möjlighet att utöver normal
säkerhet med kryptering erbjuda företag och organisationer
möjligheten att bygga egna privata nät som ej ansluts via publikt
internet. Fler och fler krav kommer inom detta område och Netmore
Group kan möta såväl industriella behov för insamling av data,
företagsnät som skall verka utanför internet samt för publika kunder
helt privata nät.

Företagen i Netmore Group AB

Netmore

Netmore är en oberoende operatör specialiserad på lokala mobil- och
carrier grade WiFi-nät med egna SIM-kort och egen
operatörsinfrastruktur, samlokaliserad med övriga svenska operatörer
i Bromma. Netmores nätlösning baseras på en egen kunddatabas (HLR)
och eget core-nätverk samt i basen nationell roaming, vilket gör att
man via sin egen nummerserie kan skapa stor frihet för att skapa
såväl lokala lösningar som lösningar utanför Sverige. Netmore kan som
oberoende operatör också erbjuda mobilt VPN. Netmore bygger portfölj
(abonnemang) både i form av serviceavtal och IoT/ telefonabonnemang.

Netmore erbjuder täckning och kapacitet där de nationella näten inte
når fram eller har otillräcklig kapacitet. Användning av Netmores nät
innebär ökad säkerhet och tillgänglighet och spar samtidigt betydande
mängd energi jämfört med de rikstäckande näten. Netmores lokala
mobilnät utnyttjar licensfria band. Netmores core-nät är navet i
Netmore Group och för de olika lösningar som Netmore Groups olika
företag tillhandahåller.

Netmore arbetar f n med ett flertal intressanta kunder inom
fastighetssidan och på industrisidan som kan komma att ge betydande
intäkter under 2019. Netmore har också under 2018 byggt upp ett brett
återförsäljarnät på den svenska marknaden.

Omnipoint

Omnipoint har ett komplett utbud för det smarta hemmet. Trådlösa
styrenheter, kameror, detektorer, låsenheter och dörrkameror.
Omnipoints larm ansluts till godkänd larmcentral, idag Securitas, som
också svarar för utryckningstjänst. Genom en mycket avancerad APP
står kunden i ständig kontakt med sitt hem och kan styra och övervaka
efter behov. Förutom smarta hem kan Omnipoints teknik och lösningar
tillämpas på mindre företag och kontor. Omnipoint bygger portfölj
baserat på sina anslutna kunder.Omnipoint kommer framledes att kunna
ha en anslutning via Netmore.

Omnipoint marknadsför sina lösningar i första hand via nätet och detta
med gott resultat sedan några månader tillbaka. Omnipoints lösningar,
som redan används av mer än fem miljoner användare i USA och delar av
Europa, utgör första steget i ett paradigmskifte där man går från
fokus på enbart larm till fokus på det smarta hemmet eller företaget
och verklig ägarkontroll med en mycket avancerad APP.

Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av
startup-företag som ny ägare.

www.kapitopia.com

Blink Services

Blink Services bygger sina lösningar för smarta städer på
LoRaWAN-teknik. LoRa står för Long Range/Low Power och är en
smalbandig licensfri teknik för överföring av små
informationsmängder. Ett bra tillämpningsexempel är överföring av
förbrukningsuppgifter från vattenmätare. Ett annat kan vara
övervakningssignaler från t ex gatubelysning. Blink Services deltar i
LoRa Alliance (500 medlemmar) som är en global
standardiseringsorganisation där bland andra även Google deltar.
Blink Services arrangerar två årliga symposier med deltagare både
från leverantörer och användare. Blink Services bygger portfölj
baserat på levererade driftsatta accesspunkter.

Blink Services har hitintills etablerats inom 30 av landets kommuner
och har ett tusental accesspunkter utlevererade. Det långsiktiga
behovet bara i Sverige för kommunala tillämpningar bedöms vara mellan
50 och 100 miljoner accesspunkter!

BlinkServices har utvecklat en unik portal för att ansluta och hantera
sensorer för sina LoRaWan anslutningar. Denna har redan ett 40-tal
applikationer i drift. Portalen är förberedd för att ansluta olika
accesser såsom Netmores WiFi accesser eller Netmores 4G (LTE)
baserade SIM-kort.

Med Blink Services följer Blinkfyrar Holding AB (Söderbergföretagen
AB) och Qamcom AB som nya ägare.

www.blinkfyrar.se

www.qamcom.se

www.soderbergforetagen.se

Tarifflex Telecom

Tarifflex telecom är en patenterad programvarulösning som används för
att möjliggöra sömlös kommunikation mellan olika IT-system. I
exemplet vattenmätare ovan kan det vara att se till att insamlade
data kan läggas till grund för fakturering av respektive kund. Det
trådlösa nätet behöver då sammanföras med kommunens
faktureringssystem. Ett annat exempel är sammankoppling av företagets
besökssystem med WiFi eller lokalt mobilnät för att kunna följa
besökare. Det kan vara aktuellt på t ex större industrier, i tunnlar
eller i gruvor. Tarifflex bygger portfölj genom att licensiera
mjukvaruplattformen.

Tarifflex-metoden har använts bl a för Norrvatten i norra
Stockholmsområdet för att lokalisera anställda och besökare i tunnlar
och grottor i anläggningarna. Frågan om sammankoppling av mobilnät
och IT-system är relativt vanlig i främst industriella tillämpningar,
men väntas öka inom real estate allt eftersom IoT ökar i användning
för styrning och övervakning av fastigheter.

New Deal

New Deal är ett försäljningskoncept som samlar det teknikbaserade
produktutbudet till små och medelstora företag. Mobilabonnemang,
säkerhet, styrning och övervakning. New Deal tillhandahåller hela
Netmore Groups sortiment för det smarta företaget. Konceptet är under
uppbyggnad och skall även inbegripa möjlighet till att ansluta
franchisetagare. New Deal bygger på en kombination av försäljning och
abonnemang eller hyresaffärer och är en ytterligare säljkanal utöver
respektive bolags egen marknadsbearbetning.

New Deal är avsett att vara en stark tillväxtmotor inom Netmore Group,
speciellt mot SME-marknaden.

Netm...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.