Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Netmore Group AB (publ): Netmore Group AB tillförs ca 15,6 MSEK genom riktad emission till strategisk investerare.

Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets styrelse beslutat
att rikta en emission till Vincero AB om 15,6 MSEK till kursen 0,85
SEK/aktie av serie B.

Den riktade emissionen har beslutats inom ramen för bemyndigandet som
erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Anledningen till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade emissionen är främst
att få tillgång till Vincero's strategiska nätverk samt att anskaffa
kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Vincero har under de senaste åren varit delaktiga i skapandet och
investerat i några av de mest snabbväxande fastighetsbolagen i
Sverige. Vincero kommer själva och genom sitt investerarnätverk inom
fastighetsvärlden utgör en stark ny stor ägare och ge Netmore Group
tillgång till nya affärsrelationer för sin expansion.

Nyligen under oktober genomförde Bolaget en företrädesemission om ca
37,5 MSEK av 62 602 379 nya aktier, varav högst 8 797 714 var av
serie A och högst 53 804 665 var av serie B, till en kurs av 0,60 SEK
per aktie. Då Vincero AB utgör en strategisk tillgång med nätverk
till egna och också flera ledande fastighetsbolag har styrelsen
beslutat att pris per aktie i denna riktade emission blir 0,85
SEK/aktie. Det är styrelsens bedömning att den riktade emissionen
sker till marknadsmässiga villkor.

Vincero AB tecknar 18 379 612 B-aktier till kursen 0,85 SEK per Aktie
serie B och Netmore Group tillförs därmed i kontant emissionslikvid
ca 15,6 MSEK före emissionskostnader. Vincero AB kommer efter denna
emission ha ett ägande om ca 29,3 % av kapitalet och ca 14,3% av
rösterna.

Styrelsen har bland annat beaktat det vägda kursgenomsnittet för
B-aktien under den senaste två månaders perioden (0,93 SEK),
inkluderande teckningsperioden för företrädesemissionen i oktober,
och det är styrelsens bedömning att den riktade emissionen sker till
marknadsmässiga villkor.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående
nyemitterade aktier att finnas 120 000 000 aktier i Bolaget, varav 13
929 668 A-aktier och 106 070 332 B-aktier. Aktiekapitalet kommer att
öka med 1 837 961,2 SEK till 12 000 000 SEK. Smärre justeringar i
ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med
slutlig registrering på Bolagsverket.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer
aktierna införas i aktieboken.

VD Erik Hallberg kommenterar: "Vi är otroligt glada över det stora
intresse som Netmore Group har tilldragit sig och vi är väldigt
stolta och glada att får hälsa Vincero AB välkomna som stor ägare i
Netmore Group AB. Tillgången till många intressanta fastighetsbolag
för bolaget att addera som kunder under tiden framöver är av väldigt
stort värde för oss. Netmore Group kommer att ännu snabbare kunna
växla upp i tillväxt inom alla sina affärsområden, - Connected
Property, Connected Cities & Industries, Connected Applications &
Security Solutions" säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB.

VD Robin Rutili, Vincero AB kommenterar: Vi har under en längre tid
utvärderat olika digitaliseringslösningar för fastighetssektorn.
Netmore erbjuder fastighetsägaren en enhetlig digital kontroll på
sina fastigheter som på ett substantiellt sätt sänker
implementationskostnaderna för de tjänster som reducerar
driftkostnader och erbjuder nya intäktsmöjligheter. Vi tror Netmore
har förutsättningarna att bli lite av ett fastigheternas "Android".

Vincero kommer att verka för en snabb expansion av bolaget för att
kunna säkerställa god leveranskvalitet på de genombrottsorder bolaget
redan säkerställt samt de som vi tror bolaget tillförs inom kort.
Nöjda kunder är grunden till all affärsverksamhet och vi vill bidra
till att bolaget har erforderliga resurser i sin nuvarande fas.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till Bolaget i
samband med emissionen.

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 november 2019 kl 08:30 CET.

Om Netmore Group:

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som
erbjuder dagens och

morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och
globalt. Netmore Group är en komplett

operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning,
kapacitet och pris, och med lägre

energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal
tillämpningar inom IoT samman i

Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem,
smarta städer och samhällen.

Bolagets B-aktie handlas på First North Growth Market (NETM B) och
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: 08 -503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/netmore-group-ab-ti...
https://mb.cision.com/Main/15900/2958309/1138967.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.