Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

Netmore Group AB (publ): Netmore Group AB tillförs ca 39 MSEK genom dels en övertecknad företrädesemission och dels geno...

Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5
MSEK tecknats till ca 313 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium
behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning
beslutats om ca 1,5 MSEK.

Den 1 oktober gick det ut ett pressmeddelande om en företrädesemission
om ca 37,5 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som
erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Nyemissionen, med teckning
mellan 14 oktober - 29 oktober, avsåg högst 62 602 379 nya aktier,
varav högst 8 797 714 av serie A och högst 53 804 665 av serie B,
till en kurs av 0,60 SEK per aktie.

Totalt tecknades 62 123 076 aktier med företrädesrätt, varav 8 797 668
A-aktier och 53 325 408 B-aktier. Därtill tecknades 142 876 125
B-aktier utan företrädesrätt. I och med emissionen kommer därmed 62
602 333 aktier att tilldelas. Styrelsen har även beslutat att
utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k.
övertilldelning som tidigare kommunicerats i prospektet, varvid
Bolaget emitterar ytterligare 2 500 000 B-aktier (1,5 MSEK) till
motsvarande kurs per aktie. Med anledning av det stora intresset och
att tilldelning enbart sker i form av s.k. subsidiär rätt utifrån
tecknat antal aktier med kraft av teckningsrätter, kommer alla
teckningsförbindelser inte att kunna tilldelas och därmed kvittningar
att omfatta lägre belopp än vad som ursprungligen kommunicerats.
Kvittningar omfattar ca 1,9 MSEK. Totalt tillförs Netmore Group i
kontant emissionslikvid därmed ca 37,5 MSEK före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående
nyemitterade aktier att finnas 101 620 388 aktier i Bolaget, varav 13
929 668 A-aktier och 87 690 720 B-aktier. Aktiekapitalet kommer att
öka med 6 510 233,3 SEK till 10 162 038,8 SEK. Smärre justeringar i
ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med
slutlig registrering på Bolagsverket.

Endast tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som
tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de
principer som angivits i emissionsprospektet. Besked om tilldelning
av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort
att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktier skall betalas i
enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest
FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas
till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First
North Growth Market. De som tilldelats aktier inom ramarna för
övertilldelningen kommer att erhålla aktier direkt, istället såsom
BTA. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen
vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTA omvandlas
till aktier i företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier
kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

"Vi är otroligt glada över det stora intresse som Netmore Group har
tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna.
Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra de
satsningar vi siktar mot inom Bolagets fokusområden - Connected
Property, Connected City & Industry, Connected Home & Business". -
säger Erik Hallberg, VD för Netmore Group AB

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande
lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder.
Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem
för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group
bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth
Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på
Nastaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Erik Hallberg
VD
erik.hallberg@netmoregroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/netmore-group-ab-ti...
https://mb.cision.com/Main/15900/2951572/1134177.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.