Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-09

Neurovive Pharmaceutical: Forskning om NeuroVives energireglerare prisbelönt vid internationell forskningskonferens

NeuroVive, ett ledande företag inom mitokondriell medicin, deltog vid
den internationella forskningskonferensen Mitochondrial Medicine 2014
som ägde rum i Pittsburgh, USA den 4-7 juni. Ett konferensbidrag med
vetenskapliga data som ligger till grund för utvecklingen av
företagets energireglerare (NVP015) blev utvalt som muntlig
presentation och vann andra pris i konkurrens med över 120 deltagande
bidrag.

- Intresset för NeuroVives nya läkemedelssubstanser var stort vid
konferensen, och det finns ännu ingen etablerad behandling för
sjukdomar som orsakas av störningar i mitokondriernas
energiproduktion. Sammantaget bekräftar det att vi är rätt ute med
vår satsning på att driva denna nya klass av läkemedel genom
djurförsök, toxikologi och kliniska prövningar, säger Jan Nilsson,
vice VD för NeuroVive.

- Det är fantastiskt att kunna gå från akademisk idé till resultat på
det sätt som vi har gjort med energireglerarna. Samarbetet med
kemisterna på Selcia/Mitopharm Ltd och den akademiska enheten
Mitokondriell medicin vid Lunds universitet har varit avgörande för
den effektiva utvecklingen av dessa nya läkemedelssubstanser.
Forskaren Johannes Ehinger lyckades verkligen med att förmedla våra
fynd i sin presentation vid konferensen, säger Eskil Elmér,
NeuroVives forskningschef.

NeuroVives energireglerare
Mitokondrier kan förenklat beskrivas som cellernas energifabrik.
Sjukdomar och tillstånd som drabbar mitokondriernas funktion kan ge
skador i hjärtat och hjärnan och andra organ i kroppen med stort
energibehov. En central komponent för energiproduktionen i
mitokondrier är komplex I. Denna första del i respirationskedjan är
oftast drabbad vid medfödda störningar i energiproduktionen, vid
olika sjukdomstillstånd och är också känsligt för läkemedelsbiverkan.
Ett näringsämne som kan gå förbi komplex I i respirationskedjan och
upprätthålla energiproduktion är bärnstenssyra (succinat).
Bärnstenssyra kan dock normalt inte passera cellväggen på egen hand.
Forskare knutna till NeuroVive har tillsammans med Selcia/Mitopharm
Ltd löst detta problem genom att kemiskt förändra bärnstenssyra på
olika sätt med resultatet att substansen kan ta sig in genom
cellväggen och därefter frigöras och användas i mitokondriernas
energiproduktion. Effekten samt eventuella biverkningar av de nya
läkemedelssubstanserna måste undersökas i tester på djur innan de kan
prövas på människa. En av substanserna har nu formulerats för
djurförsök och den första större valideringsstudien kommer att
genomföras under 2014.

UMDFs årliga symposium
United Mitochondrial Disease Foundation (UMDF) är en amerikansk ideell
organisation som stödjer forskning och utbildning för diagnosticering
och behandling av mitokondriella sjukdomar. UMDF grundades 1996 och
har samlat in nära 11 miljoner dollar till forskning inom
mitokondriell medicin. UMDFs årliga symposium samlar varje år nära
600 deltagare, inklusive ledande forskare och läkare inom
mitokondriell medicin. Symposiet består både av en vetenskaplig
konferens och möten för patienter och patientorganisationer. Årets
symposium (Mitochondrial Medicine 2014) var förlagt till Pittsburgh
och genomfördes den 4-7 juni.

Vid årets konferens bidrog NeuroVive till tre konferensbidrag som
behandlade vetenskapliga data om energireglerarnas effekter på
mänskliga celler, deras effekt på läkemedelsbiverkan av
diabetesmedicinen Metformin samt den djurmodell som har utvecklats
för validering av de nya läkemedelssubstansernas effekt vid
mitokondriell sjukdom. Mer information om UMDF och UMDF symposium
finns på www.umdf.org.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för
behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom
mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av
omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några
godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter
CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada)
genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier.
NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av
antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke
samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid
mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Aktuell status för NeuroVives produkter

[image]

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som
utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential
vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i
en klinisk fas III-studie. Den sista deltagaren av totalt 972
patienter rekryterades 16 februari 2014. Resultat från studien
förväntas kunna presenteras under 2015 efter genomförd
ettårsuppföljning av samtliga patienter samt sammanställning av
studiedata.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra
traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en
klinisk fas IIa-studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien
fokuserar på säkerhet och farmakokinetik och 5 av planerade 20
patienter har inkluderats. Design- och planeringsarbetet inför en fas
III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad
särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid
måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU.
Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i
tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller
marknadstillstånd.

NVP018
De nyförvärvade cyklofilinhämmare tillhör en familj av molekyler med
beteckningen Sangamides och är baserade på en ny och unik kemisk
plattform av så kallade polyketider. NVP018 är NeuroVives primära
läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av potenta
cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling
och har utvecklats för behandling av hepatit B/C. Produkten uppvisar
kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig
säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har
potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för
närvarande NVP018:s potential även för andra virala indikationer.

NVP019
NVP019 är baserad på samma aktiva substans som NV018 och utvecklas som
nästa generations cyklofilinhämmare för akuta hjärt- och
nervcellsskador, men även för andra akuta hjärttillstånd och akuta
tillstånd där ett allmänt skydd av vitala organ är centralt i
sjukdomsprocessen. En intravenös beredningsform kommer att utvärderas
för dessa ändamål i samarbete med externa parter såsom Hospices
Civils de Lyon inom ramen för det så kallade OPeRA-programmet.

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive finns

www.neurovive.se/index.php/2014-04-22-13-18-31/forskning-och-utveckling

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive
ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju
med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 juni 2014, kl. 08.30.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett ledande företag inom
mitokondriell medicin. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Small Cap med förkortningen NVP. Aktien handlas även på OTC marknaden
i USA med kortnamnet NEVPF:US.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/forskning-om-neurov...
http://mb.cision.com/Main/6574/9598788/254555.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.