Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive erhåller forskningsanslag från Vinnova för utveckling av projektet NVP015 för geneti...

Lund den 1 juni 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm:
NVP, OTCQX: NEVPF) tillkännager idag att bolaget erhåller nära 1
miljon kronor i anslag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova,
för utveckling av en ny behandling för genetisk mitokondriell
sjukdom.

NeuroVive erhåller anslaget från Vinnovas Swelife-utlysning 2017 för
att vidareutveckla det prekliniska spjutspetsprojektet NVP015. NVP015
har som mål att utveckla en ny farmakologisk behandling av patienter
med mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion, ett område med
betydande medicinskt behov. Anslaget från Vinnova möjliggör för
NeuroVive att intensifiera utvecklingen av NVP015-projektet med målet
att välja en läkemedelskandidat innan årets slut. Utvecklingen sker i
samarbete med akademiska partners i den absoluta framkanten inom
mitokondriell medicinsk forskning, såsom Dr. Marni Falks forskargrupp
på Children's Hospital of Philadelphia, USA och Lunds universitet i
Sverige.

"Projektet NVP015 har som mål att avsevärt förbättra livet för de
patienter, vanligtvis barn, som lider av denna typ av mitokondriell
sjukdom. Anslaget är viktigt för att kunna driva projektet effektivt
framåt och en kvalitetsstämpel för vårt program, " sade Eskil Elmér,
forskningschef på NeuroVive.

Projekt som väljs ut för finansiering i den här utlysningen, eller i
någon tidigare Swelife-utlysning kommer att bjudas in att ansöka om
bidrag i en uppföljande utlysning. I den utlysningen kan bidrag ges
för upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet
(dock max 5 miljoner kronor per projekt under maximalt 2 år).

Om Swelife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av
regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets
deltagande parter inom hälso- och sjukvården, akademin och
näringslivet. Målet är att stärka life science-sektorn i Sverige och
förbättra folkhälsan.

Om NVP015

En vanlig orsak till mitokondriell sjukdom är komplex I-dysfunktion,
dvs att energiomsättningen i det första av de fem proteinkomplexen i
mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling inte
fungerar normalt. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS,
som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som
muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan.
Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVives
forskningschef Eskil Elmér och hans medarbetare som innebär att det
kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs
tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är ett
inaktivt läkemedel som aktiveras först när det kommer in i kroppen
genom att dess kemiska struktur förändras. Resultat från
NVP015-projektet publicerades i augusti 2016 i den väl ansedda
tidskriften Nature Communications.1)

Om genetiska mitokondriella sjukdomar

Genetiska mitokondriella sjukdomar är medfödda
ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning.
Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de
genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom beroende på vilka
organ som är drabbade och hur symptomen yttrar sig. Uppskattningsvis
12 personer per 100 000 har en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell
sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår. En läkemedelskandidat från
projektet NVP015 kan erhålla så kallad särläkemedelsstatus i USA och
Europa inför den kliniska utvecklingen, vilket möjliggör en snabbare
och mindre kostsam väg till marknaden, samt ett högre pris.

Marknaden för särläkemedel uppgick 2016 till 114 miljarder dollar och
den genomsnittliga årliga kostnaden för behandling av en enda patient
uppskattades samma år till 140 443 dollar (cirka 1,3 miljoner svenska
kronor).2)

1) Ehinger JK et al. (2016) Nat. Commun.7:12317
2) Evaluate Pharma Orphan Drug Report 2017

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av
målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas
integritet och funktion för indikationer där det finns stort
medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets
projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är
strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande
inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med
resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av
måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett
projekt på väg in i klinisk fas I (KL1333). Läkemedelskandidaten
NeuroSTAT har särläkemedelsstatus i Europa och USA.
Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas
vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och
cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns
även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best
market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, tfn: 046-275 62 21 eller
ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni
2017, kl.13.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-erhaller-...
http://mb.cision.com/Main/6574/2278350/682545.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.