Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-09

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive inleder samarbete i syfte att utvärdera notering av dotterbolag i Taiwan

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, meddelar att företagets dotterbolag NeuroVive
Pharmaceutical Asia Ltd med säte i Hong Kong har tecknat ett
samarbetsavtal med Yuanta Securities Co., Ltd., Taiwans ledande aktör
inom börsnoteringar. Avtalet är ett första steg i en process med
målsättningen att notera NeuroVives dotterbolag på börsen i Taiwan
inom två till tre år.

Motivet till att inleda en process med en börsnotering i Taiwan som
målsättning är att öka utvecklingstakten för NeuroVives
läkemedelskandidater inom mitokondriell medicin och specifika
virussjukdomar med kapital från den asiatiska marknaden. En notering
skulle även skapa en stark bas i Asien inför NeuroVive-koncernens
fortsatta tillväxt i regionen.

En notering av dotterbolaget skulle ge moderbolaget möjlighet att
finansiera delar av eller hela utvecklingsprojekt med hjälp av
dotterbolagets kapital. Moderbolaget skulle även kunna bidra med stöd
till dotterbolaget i form av direkta uppdrag inom olika projekt. En
positiv utveckling för dotterbolaget skulle dessutom på sikt
potentiellt kunna bidra till bibehållandet av en stark kapitalbas i
moderbolaget, dels via framtida intäktsströmmar från dotterbolaget
och dels via en positiv kursutveckling i dotterbolaget och ökat värde
för moderbolagets aktieägare.

Om processen med en notering som målsättning fullföljs kommer den
troligtvis att inkludera en eller flera finansieringsrundor innan
dotterbolaget noteras och därefter själva börsnoteringen. Börsen i
Taiwan erbjuder även möjlighet att genomföra efterföljande emissioner
på ett effektivt sätt när noteringen väl är genomförd. Intresset för
life science-bolag är mycket stort i Taiwan med en stark utveckling
för såväl det totala börsvärdet som antalet börsintroduktioner inom
sektorn under de senaste fem åren. Det finns även ett starkt intresse
från såväl investerare som landets regering att locka till sig
utländska, och framförallt europeiska, bolag för en notering på
börsen i Taiwan.

- Vi ser flera potentiella fördelar med att inleda en process för att
utvärdera en eventuell notering av NeuroVives dotterbolag på den
taiwanesiska börsen, och huvudskälet är att skapa en starkare
kapitalbas som kan finansiera utvecklingsprojekt och därmed förkorta
tiden innan marknadslansering, säger NeuroVives VD Mikael Brönnegård.
Dessutom skulle en börsintroduktion i Asien leda till fler
internationella investerare och öka den globala uppmärksamheten för
NeuroVive-koncernen.

NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd är ett dotterbolag till NeuroVive
som ägs till 70 procent av moderbolaget och till resterande del av
samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd. Dotterbolaget
kontrollerar rättigheterna till NeuroVives presumtiva framtida
läkemedel CicloMulsion® och NeuroSTAT® i Kina.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för
behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom
mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av
omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några
godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter
CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada)
genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier.
NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av
antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke
samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid
mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Om Yuanta Securities Co., Ltd.
Yuanta Securities Co., Ltd. är den ledande aktören inom
börsintroduktioner på den taiwanesiska marknaden. Under 2012 utsågs
bolaget till Taiwans främsta rådgivare i samband med
börsintroduktioner och stod för hela 22 procent av det sammanlagda
värdet för samtliga noteringar på börsen i Taiwan. Yuanta är även den
ledande börsmäklaren i Taiwan med 174 kontor och 2 800 mäklare samt
en marknadsandel om 14 procent under 2012. Mer information finns på
bolagets hemsida, www.yuanta.com/en.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive
ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju
med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 mars 2014, kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-inleder-s...
http://mb.cision.com/Main/6574/9546993/218423.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.