Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive meddelar att CiPRICS-studien passerar säkerhetsutvärdering efter 100 inkluderade patienter

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom
mitokondriell medicin, meddelar att den oberoende kommitté som
utvärderar säkerheten i den pågående fas II-studien med bolagets
produkt CicloMulsion® mot akut njurskada (CiPRICS, Ciclosporin to
Protect Renal function In Cardiac Surgery) återigen rekommenderar att
studien skall fortsätta som planerat.

En oberoende säkerhetskommitté har genomfört en andra säkerhetsanalys
sedan den 100:e patienten inkluderats i CiPRICS-studien. Den första
säkerhetsutvärderingen genomfördes efter att de första 50 patienterna
hade inkluderats i studien. Båda säkerhetsanalyserna genomförs för
att utvärdera behandlingens aktuella säkerhetsprofil samt för att
tillåta en fortsatt rekrytering av patienter till studien. Då
resultaten från säkerhetsstudien var tillfredställande kommer studien
att fortsätta som planerat med målsättningen att rekrytera sammanlagt
150 patienter och avsluta studien under det andra halvåret 2016.
CiPRICS-studien har hittills inkluderat 106 patienter och fortsätter
som planerat.

Akut njurskada (AKI) kan uppstå i samband med större kirurgiska
ingrepp som kranskärlsoperation (CABG), en mycket vanlig operation
som utförs på över 400 000 patienter per år över hela världen. Det
finns för närvarande inga godkända behandlingar för AKI, och
patienter som drabbas av AKI i samband med kranskärlskirurgi riskerar
att utveckla njursvikt, vilket är ett allvarligt och kostsamt
tillstånd som i många fall kan kräva dialysbehandling. Till följd av
det stora medicinska behovet ökar intresset bland såväl forskare som
kommersiella intressenter för att hitta nya förebyggande
behandlingsformer mot njurskador i denna patientgrupp.

- Vårt kliniska utvecklingsprogram för akut njurskada tillhör bolagets
högst prioriterade områden under 2016, och det är därför mycket
glädjande att studien håller en god inklusionstakt med
tillfredsställande resultat i de genomförda säkerhetsutvärderingarna.
Denna utveckling gör det ännu mer troligt att studien ska kunna
slutföras och ha resultaten tillgängliga under det andra halvåret
2016, säger Jan Nilsson, NeuroVives COO.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade
läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och
funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov.
NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt
i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk
hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk
utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar.
NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för
behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och
utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®)
utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i
samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Mer information om CiPRICS-studien
CiPRICS-studien (Ciclosporin to Protect Renal function In Cardiac
Surgery) är en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad fas
II-studie som omfattar totalt 150 patienter. Patientgruppen behandlas
med ciclosporin (CicloMulsion®) eller placebo i samband med
kranskärlsoperation (CABG) på Thoraxkliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Lund. Studien är prövarinitierad och utförs av
Skånes universitetssjukhus med stöd från NeuroVive som
tillhandahåller det aktiva läkemedlet CicloMulsion®. Utöver de
förbestämda säkerhetsutvärderingarna utvärderas även behandlingens
säkerhetsprofil löpande. Ytterligare information om studien finns
publicerad i den offentliga databasen ClinicalTrials.gov som nås via
följande länk: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02397213

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju
med företagets COO Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund,
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 14 mars 2016, kl 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-meddelar-...
http://mb.cision.com/Main/6574/9933532/488050.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.