Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive omfördelar forskningsresurser från asiatiskt dotterbolag till moderbolaget

Lund den 25 januari 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell
medicin, meddelar idag att forskningsresurser och aktiviteter i det
Taiwan-baserade dotterbolaget dirigeras om till moderbolaget
NeuroVive Pharmaceutical AB. Vid en bolagsstämma i NeuroVive
Pharmaceutical Asia, Inc. godkändes idag ett avtal där verksamheten i
Taiwan kommer att säljas till nuvarande taiwanesiska aktieägare.

Avtalet innebär att NeuroVive Pharmaceutical AB kommer att erhålla
cirka 5 miljoner kronor före administrationskostnader. Utöver detta
kommer NeuroVive och samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd.,
återförvärva det Hong Kong-baserade dotterbolaget, NeuroVive
Pharmaceutical Asia Ltd., vilket innehar de asiatiska
licensrättigheterna för NeuroSTAT och avtalen med det kinesiska
läkemedelsbolaget Sihuan Pharmaceutical och Sanofi Korea. Ägandet i
Hong Kong-bolaget kommer att utgöras av NeuroVive Pharmaceutical AB
(cirka 82.5%) och Foundation Asia Pacific Ltd. (cirka 17.5%). Genom
avtalet övergår övriga tillgångar, vilka tidigare licensierats till
NeuroVives Asien-bolag, till NeuroVive Pharmaceutical AB.

I linje med bolagets nyligen implementerade tvådelade affärsmodell,
som innebär ett ökat fokus på tidiga projekt gällande stora
specialistindikationer för utlicensiering i preklinisk fas och egen
klinisk utveckling av särläkemedelsprojekt, kommer resurserna i det
Taiwan-baserade dotterbolaget att omfördelas och koncentreras mot
forskning- och utvecklingsaktiviteter i moderbolaget NeuroVive
Pharmaceutical AB.

"Detta beslut är helt i linje med den nya företagsstrategin och
möjliggör ytterligare fokusering på att vidareutveckla bolagets
projektportfölj. Vi frigör resurser för att driva fram de tidiga
forskningsprojekten så effektivt som möjligt", sade Erik Kinnman,
NeuroVives VD. "Vi vill tacka våra kollegor i Taiwan för ett gott
samarbete i allt arbete och i denna process och önskar dem allt gott
i deras fortsatta aktiviteter," tillägger han.

Dotterbolaget i Taiwan bildades 2014 för att hantera planerad klinisk
verksamhet lokalt i regionen och för utveckling av forskningsprojekt
på licens från moderbolaget NeuroVive Pharmaceutical AB och andra.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av
målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas
integritet och funktion för indikationer där det finns stort
medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets
projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är
strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande
inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med
resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av
måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®).
Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och
USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen
upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella
sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom
NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns
även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best
market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller
ir@neurovive.com (ir@neurovive.com)

Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961
6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
januari 2017, kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-omfordela...
http://mb.cision.com/Main/6574/2172945/618763.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.