Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive Pharmaceutical och A1M Pharma inleder forskningssamarbete

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) och A1M Pharma AB (publ) meddelar
att de båda företagen har inlett ett forskningssamarbete inom
mitokondriell medicin. Samarbetet regleras i ett per 2014-03-21
undertecknat samarbetsavtal.

· Syftet med samarbetet är initialt att utnyttja de båda företagens
kompletterande vetenskapliga plattformar inom ramen för pågående
utvecklingsprojekt. En utvärdering av hittills uppnådda resultat ska
genomföras och möjligheter till fördjupat samarbete ska därefter
utrönas med fokus på att tidseffektivt ta produkter till marknad.

· Kostnader som uppkommer skall bäras av respektive företag.
Samarbetet kommer initialt att bedrivas inom pågående och redan
budgeterade utvecklingsprojekt.

· De båda företagen kommer att ha exklusiv äganderätt till sina egna
existerande immateriella rättigheter. Eventuella uppfinningar som
uppkommer som en följd av samarbetet kommer däremot att ägas
gemensamt av NeuroVive och A1M Pharma.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera detta samarbete med A1M
Pharma som kommer att ge båda parter tillgång till en bredare
vetenskaplig plattform inom mitokondriell medicin. Bolagens
närliggande forskningsområden och starka forsknings- och
utvecklingsbakgrund, kombinerat med en geografisk närhet, gör att jag
förväntar mig en smidig integrering i befintliga forskningsprojekt,
säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

- Det här samarbetet kommer att innebära förbättrade möjligheter för
båda parter att bedriva ledande forskning inom mitokondriell medicin.
Jag är övertygad om att våra erfarenheter och vetenskapliga bakgrund
kommer att skapa nya infallsvinklar och förbättra våra möjligheter
att skapa ledande produkter med stor marknadspotential. Jag vill dock
poängtera att vi har ett bibehållet fokus på havandeskapsförgiftning
och njurskada, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Om A1M Pharma
A1M Pharma AB (publ) bildades av forskare verksamma vid Lunds
universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande
huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och
behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är
baserad på A1M, ett protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen
som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad.
Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin
vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning.
Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan
upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla
havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade bolaget om att
komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad
mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en
generellt njurskyddande funktion. A1M Pharmas aktier handlas på
AktieTorget med förkortningen A1M.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för
behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom
mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av
omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några
godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter
CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada)
genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier.
NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av
antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke
samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid
mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

NeuroVive Pharmaceutical AB
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel)
ir@neurovive.se, www.neurovive.se

A1M Pharma AB
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-286 50 30 (växel)
te@a1m.se, www.a1m.se

Frågor avseende detta PM besvaras av respektive bolags kontaktpersoner
nedan:

NeuroVive: Mikael Brönnegård, Tel: 046-275 62 20 respektive
ir@neurovive.se, www.neurovive.se

A1M Pharma: Tomas Eriksson, 070-918 38 50, te@a1m.se, www.a1m.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 25 mars 2014, kl.08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-pharmaceu...
http://mb.cision.com/Main/6574/9556963/224289.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.