Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive presenterar första prekliniska effektresultat för NV354 i en modell av mitokondriella ...

Lund, den 18 oktober 2018 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att de positiva
experimentresultaten med NV354, NeuroVives läkemedelskandidat i
NVP015-programmet mot mitokondriella sjukdomar, kommer att
presenteras av Magnus Hansson, medicinsk chef och ansvarig för
preklinisk och klinisk utveckling på NeuroVive, vid den vetenskapliga
konferensen "The Evolving Concept of Mitochondria: From Symbiotic
Origins to Therapeutic Opportunities". Konferensen arrangeras av Cold
Spring Harbor Laboratory (CSHL) på Long Island, New York, den 18-21
oktober 2018.

Presentationen vid CSHL den 19 oktober kommer att omfatta effektdata
in vivofrån en avancerad experimentmodell med akuta energikriser
orsakade av komplex I-dysfunktion. De initiala resultaten visar att
NV354 återställer vävnadsnivåerna för bärnstenssyra (succinat) och
minskar laktatnivåerna. Ytterligare effektstudier för NV354 pågår,
där strategier för både lång- och korttidsbehandling används.

En utvärdering av de medicinska egenskaperna hos NV354 i separata
experiment visade på en hög oral biotillgänglighet och effektiv
administrering till hjärnan. Utifrån dessa data kommer NeuroVive att
bredda den prekliniska utvecklingen av NV354 till kronisk behandling
av symptom förknippade med genetiska mitokondriella sjukdomar, utöver
behandling av akuta energikriser. Fokuset på allvarliga tillstånd hos
barn kvarstår, exempelvis Leigh syndrom som medför nedsatt funktion
av komplex I i den mitokondriella andningskedjan.

"Det här är verkligen mycket lovande första effektdata i en modell som
är relevant för mitokondriella sjukdomar hos patienter. Vi förväntar
oss att övriga pågående effektstudier ska ge ytterligare vägledning
inför kommande klinisk utveckling, däribland de omfattande studier
som planeras vid Children's Hospital of Philadelphia i USA", säger
Magnus Hansson, medicinsk chef och ansvarig för preklinisk och
klinisk utveckling på NeuroVive.

"Det mest spännande resultatet i de aktuella studierna är att NV354
genom egenskaperna hos läkemedlet visar potential att behandla inte
bara akuta utan även kroniska tillstånd hos patienter med
mitokondriella sjukdomar, vilket utökar både behandlingsmöjligheterna
och den kommersiella potentialen", säger NeuroVives VD Erik Kinnman.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NV354
En av de vanligaste orsakerna till medfödda mitokondriella sjukdomar
är bristande funktion i det första av de fem proteinkomplexen i
mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling, komplex
I. Detta ses bland annat vid Leigh syndrom och MELAS, som båda är
mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi
och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar
sig på ett koncept framtaget av NeuroVive som innebär att det
kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs
tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är en
inaktiv läkemedelssubstans som, genom en transformation av sin
kemiska struktur, aktiveras först när den kommer in i kroppen. Inom
projektet har substansen NV354 valts ut för fortsatt utveckling inom
programmet baserat på god tolerabilitet, oral biotillgänglighet,
plasmastabilitet och organleverans, särskilt till hjärnan. NeuroVive
erhöll 2017 ett forskningsanslag från Sveriges innovationsmyndighet,
Vinnova, för utveckling av prodrogerna av succinat till en ny
behandling för genetisk mitokondriell sjukdom.

Om medfödda mitokondriella sjukdomar
Medfödda mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som
drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt
olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och
beskrivs som syndrom. Uppskattningsvis har 12 personer per 100 000 en
mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga
barnaår och kan leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar,
hjärtsvikt och hjärtrytmstörningar, demens, motorikstörningar,
stroke-liknande perioder, dövhet, blindhet, hängande ögonlock,
begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i
klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom.
Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska
mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot
vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En
undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till
Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal
behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är
noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även
tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market
(OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-presenter...
http://mb.cision.com/Main/6574/2647566/928408.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.