Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive presenterar övertygande hepatit B data för sin läkemedelskandidat NVP018

NeuroVives antivirala prekliniska program med NVP018 har genererat
unika data som visar att NVP018 har potential att bli ett effektivt
behandlingsalternativ eller som tillägg till nuvarande läkemedel för
behandling av kronisk hepatit B-infektion. De nya data kommer att
presenteras på den internationella leverkongressen EASL i London i
april 2014 (www.ilc-congress.eu).

Resultaten visar att NVP018 har dubbla effekter mot hepatit B virus.
Dels visar data att NVP018 direkt hämmar virusförökningen i flera
olika steg vid virusets spridning i leverceller, dels verkar NVP018
indirekt genom att förstärka individens eget immunologiska svar.
Vidare indikerar data att risken för resistensutveckling, vilket är
ett betydande kliniskt problem med nuvarande behandlingsalternativ
för hepatit B, är väsentligt mycket lägre med NVP018. NVP018 uppvisar
även aktivitet i djurmodell av kronisk hepatit B.

Enligt WHO har mer än 2 miljarder människor varit i kontakt med
hepatit B-viruset och 240 miljoner människor har utvecklat kronisk
hepatit B. Det innebär att sjukdomen är en av de stora globala
medicinska utmaningarna. Den kroniska sjukdomen beräknas orsaka mer
än 600 000 dödsfall årligen genom avancerad skrumplever eller primär
levercancer. Sjukdomen finns i hela världen men är vanligast i
Sydostasien, östra Europa och Afrika med över 8 procent kroniska
bärare. I Västeuropa och USA är frekvensen mindre än 1 procent.
Nuvarande behandlingsalternativ uppvisar begränsad effektivitet och
man löper en betydande risk för att viruset utvecklar resistens,
varför det finns ett stort behov av nya läkemedel.

NVP018 är en oral beredningsform av NeuroVives ledande
läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av cyklofilinhämmare. Det
prekliniska utvecklingsprogrammet har visat att NVP018 har unika
egenskaper som gör den till en lovande antiviral läkemedelskandidat
och de nya forskningsresultaten understryker NVP018s kliniska
potential för behandling av kronisk hepatit B-infektion.

- Resultaten ifrån de prekliniska tester som gjorts med NVP018 och som
bland annat utförts av det välrenommerade institutet The Scripps
Research Institute är mycket lovande och vi visar övertygande data
för att gruppen cyklofilinhämmare har en positiv effekt på infektion
med hepatit B-virus. NVP018 genomgår för närvarande ett prekliniskt
program för att i ett senare skede ges till patienter inom ramen för
kliniska prövningar, kommenterar Jan Nilsson, COO, NeuroVive.

Aktuell status för NeuroVives produkter

[image]

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som
utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential
vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i
en klinisk fas III-studie. Den sista deltagaren av totalt 972
patienter rekryterades 16 februari 2014. Resultat från studien
förväntas kunna presenteras under 2015 efter genomförd
ettårsuppföljning av samtliga patienter samt sammanställning av
studiedata.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra
traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en
klinisk fas IIa-studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien
fokuserar på säkerhet och farmakokinetik och 5 av planerade 20
patienter har inkluderats. Design- och planeringsarbetet inför en fas
III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad
särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid
måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU.
Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i
tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller
marknadstillstånd.

NVP018
De nyförvärvade cyklofilinhämmare tillhör en familj av molekyler med
beteckningen Sangamides och är baserade på en ny och unik kemisk
plattform av så kallade polyketider. NVP018 är NeuroVives primära
läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av potenta
cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling
och har utvecklats för behandling av hepatit B/C. Produkten uppvisar
kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig
säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har
potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för
närvarande NVP018:s potential även för andra virala indikationer.

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive finns

www.neurovive.se/index.php/om-neurovive/projekt-och-lakemedelskandidater

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för
behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom
mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av
omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några
godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter
CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada)
genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier.
NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av
antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke
samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid
mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive
ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju
med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 28 mars 2014, kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-presenter...
http://mb.cision.com/Main/6574/9559468/226056.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.