Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive slutför rekryteringen till andra delen av sin pågående kliniska fas Ia/b-studie med ...

Lund den 20 december 2019 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar i dag att rekryteringen har
slutförts av friska frivilliga till andra delen av bolagets pågående
kliniska fas Ia/b-studie med läkemedelskandidaten KL1333, under
utveckling för kronisk oral behandling av primär mitokondriell
sjukdom.

Första delen av studien, där det undersöktes hur kosten påverkar
upptaget av KL1333 efter en engångsdos hos friska frivilliga, visade
lovande läkemedelsegenskaper och säkerhetsdata. I den andra delen av
studien fick friska frivilliga i fem kohorter upprepad dosering.

Efter utvärdering av resultaten från de båda första delarna av studien
kommer den tredje och sista delen att inledas. I denna del kommer
upprepade doser av KL1333 att ges till patienter med primär
mitokondriell sjukdom.

"Vi ser fram emot att kunna inleda den spännande sista delen av
studien, där KL1333 för första gången ges till patienter med primär
mitokondriell sjukdom", säger Magnus Hansson, medicinsk chef och
ansvarig för preklinisk och klinisk utveckling på NeuroVive.

Fokus för den pågående studien, som genomförs i Storbritannien, är att
undersöka säkerhetsprofilen och omsättningen av KL1333 i kroppen.
Dessutom kommer biomarkörer och funktionsmått att bedömas.

"Under första halvan av nästa år planerar vi också att inleda en
naturalförloppsstudie som en del av vårt fas II-program, som en
övergång till vår kliniska effektstudie, för att optimera kriterier
för urvalet av patienter samt användningen av effektmått. Det här
kommer att utgöra viktiga steg mot möjligheten att utveckla KL1333
till en behandling som kan förändra livet för människor med primär
mitokondriell sjukdom", säger NeuroVives VD Erik Kinnman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2019 kl. 15:15.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om primära mitokondriella sjukdomar
Primära mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som
drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt
olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och
beskrivs som kliniska syndrom. Uppskattningsvis har 12 personer per
100 000 en primär mitokondriell sjukdom. Primär mitokondriell sjukdom
debuterar ofta i tidiga barnaår och kan leda till svåra symptom såsom
utvecklingsstörningar, hjärtsvikt och hjärtrytmstörningar, demens,
rörelsehinder, strokeliknande tillstånd, dövhet, blindhet, begränsad
ögonrörlighet, kräkningar och kramper.

Om KL1333
KL1333 är en kraftfull reglerare av nivåerna av cellulärt NAD[+], ett
koenzym centralt för cellens energimetabolism. KL1333 har i
prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, minska
ansamlingen av laktat, motverka bildandet av fria radikaler och
förmedla långsiktiga positiva effekter på energimetabolismen.
Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av primära
mitokondriella sjukdomar såsom MELAS, KSS, PEO, Pearson och MERRF.
KL1333 genomgår för närvarande kliniska fas I-studier och har
erhållit särläkemedelsklassificering i både Europa och USA. KL1333
har inlicensierats från det koreanska läkemedelsbolaget Yungjin
Pharm.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för
långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt,
som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av
primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för
traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas
II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt
för primära mitokondriella sjukdomar samt NASH. NeuroVives ambition
är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska
utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners.
För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska
partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet
utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag,
för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära
optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm
(kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på
marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-slutfor-...
https://mb.cision.com/Main/6574/2995634/1165739.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.