Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-03

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive tecknar nytt avtal med Hospices Civils de Lyon

Genom ett utökat samarbete med Hospices Civils de Lyon (HCL) och
Professor Ovize har NeuroVive breddat affärsområdet hjärta-kärl och
skapat förutsättningar att behålla positionen som det ledande
läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin. Det nya
samarbetsavtalet som går under benämningen OPeRA (Organ Protection &
Replacement Institute) omfattar såväl prekliniskt forsknings- och
utvecklingsprogram som kliniskt fas II program som erbjuder
medicinska teknologier och tillgång till patientgrupper för
utvärdering av NeuroVives läkemedelskandidater.

NeuroVives samarbete med HCL och den pågående fas III studien med
CicloMulsion i Europa inleddes 2011. Konceptet mitokondriellt skydd
vid organskador med fokus på hjärtsjukdomar blev startskottet för att
utforska effekten av CicloMulsion vid hjärtsjukdom utöver
reperfusionsskador efter hjärtinfarkt. Det så kallade OPeRA
programmet har finansiellt stöd från franska staten samt från ett
antal industriaktörer däribland NeuroVive och sträcker sig fram till
och med 2018. Programmet inkluderar ett antal olika medicinska
ämnesområden och baseras på multidisciplinära program inom diabetes,
metabola sjukdomar, transplantation, hjärt- och kärlsjukdomar,
inflammatoriska sjukdomar och infektionssjukdomar.

NeuroVive har genom att bli en industriell partner i OPeRA programmet
säkrat tillgången till en unik vetenskaplig plattform inom
mitokondriell medicin där redan utvecklade cyclofilinhämmare såsom
CicloMulsion och nya läkemedelskandidater kan prövas i olika
djurmodeller för hjärt- och kärlsjukdomar innan de testas på
människa. Den kliniska prövningsorganisationen på HCL kommer att
studera CicloMulsion i ett antal fas II studier med målsättningen att
generera så kallat "proof of concept", dvs att visa effekt av
CicloMulsion i en mindre patientgrupp innan beslut tas att ta steget
till en större fas II studie. I planen fram till 2018 återfinns flera
fas II studier med CicloMulsion.

Samarbetet inom OPeRA programmet ger NeuroVive inte bara rättigheter
till de projekt som direkt täcks av det direkta samarbetet med HCL
utan även tillgång till forskningsresultat inom samtliga delar av
programmet för potentiell kommersiell utveckling.

- Samarbetet med HCL i Lyon har varit mycket positivt och vi ser nu en kommersiell nytta med att kunna utvidga antalet indikationer inom hjärta-kärl området för CicloMulsion baserat på en väl utvecklad preklinisk plattform och möjligheten att genomföra ett antal fas II prövningar, kommenterar Mikael Brönnegård, VD.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för
behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom
mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av
omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några
godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter
CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada)
genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier.
NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av
antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke
samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid
mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Aktuell status för NeuroVives produkter

[image]

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som
utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential
vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i
en klinisk fas III-studie. Den sista deltagaren av totalt 972
patienter rekryterades 16 februari 2014. Resultat från studien
förväntas kunna presenteras under 2015 efter genomförd
ettårsuppföljning av samtliga patienter samt sammanställning av
studiedata.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra
traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en
klinisk fas IIa-studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien
fokuserar på säkerhet och farmakokinetik och 5 av planerade 20
patienter har inkluderats. Design- och planeringsarbetet inför en fas
III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad
särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid
måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU.
Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i
tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller
marknadstillstånd.

NVP018
De nyförvärvade cyklofilinhämmarna tillhör en familj av molekyler med
beteckningen Sangamides och är baserade på en ny och unik kemisk
plattform av så kallade polyketider. NVP018 är NeuroVives primära
läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av potenta
cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling
och har utvecklats för behandling av hepatit B/C. Produkten uppvisar
kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig
säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har
potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för
närvarande NVP018:s potential även för andra virala indikationer.

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive finns

http://www.neurovive.se/index.php/2014-04-22-13-18-31/projekt-och-lakeme...

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive
ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju
med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 4 juni 2014, kl. 08.30.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett ledande företag inom
mitokondriell medicin. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Small Cap med förkortningen NVP. Aktien handlas även på OTC marknaden
i USA med kortnamnet NEVPF:US.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-tecknar-n...
http://mb.cision.com/Main/6574/9596087/252523.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.