Du är här

2018-08-28

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVives NVP015-program påskyndas genom stort forskningsanslag till Children's Hospital of Phil...

Lund, 28:e augusti 2018, - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolagets
samarbetspartner Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) har fått
ett treårigt forskningsanslag (W81XWH-17-PRMRP-TTDA) på totalt 4 090
281 USD, från amerikanska försvarsdepartementets Office of the
Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) för
studier inriktade på NeuroVives NVP015-program för genetiska
mitokondriella sjukdomar.

Det extensiva forsknings- och utvecklingsprogrammet, som omfattar
utvärdering i avancerade experimentella modeller av mitokondriell
sjukdom och undersökning av möjliga framtida kliniska effektmått för
NVP015-programmet, kommer att genomföras av ett team av världsledande
experter under ledning av Dr. Todd Kilbaugh, docent i anestesiologi,
intensivvård och pediatrik. Syftet med utvecklingsprogrammet är att
färdigställa en läkemedelskandidat för en så kallad Investigational
New Drug (IND)-ansökan till amerikanska läkemedelsverket FDA. En
godkänd IND-ansökan är ett viktigt steg för att kunna inleda kliniska
fas I-studier i USA.

"Vi är mycket glada över nyheten att våra forskningspartners vid CHOP
får detta stora anslag. Det bekräftar det omfattande intresse som
våra nya succinatprodroger för behandling av mitokondriella sjukdomar
har genererat. Anslaget gör det möjligt för Dr Kilbaugh och hans team
att grundligt utforska den terapeutiska potentialen hos NeuroVives
succinatprodroger, för vidare utveckling av dessa till en ny
behandling av akut energikris för patienter med genetiska
mitokondriella sjukdomar där det för närvarande endast finns
symptomatiska behandlingsalternativ. Anslaget möjliggör ett program
som kommer att påskynda utvecklingen av vårt NVP015-projekt till
klinisk läkemedelsprövning i människa", säger NeuroVives
forskningschef Eskil Elmér.

Expertgruppen vid CHOP utgörs av co-investigators professor Douglas C
Wallace, Director of Center for Mitochondrial and Epigenomic Medicine
(CMEM), Dr. Marni J Falk, Executive Director of Mitochondrial
Medicine och NeuroVive-anslutne forskaren Michael Karlsson.
NeuroVives forskningschef Eskil Elmér och forskaren Johannes Ehinger
är formella konsulter till projektet.

Studierna inom anslaget från CDMRP innebär det tredje och mest
omfattande samarbetet mellan NeuroVive och CHOP. NeuroVive har sedan
tidigare två pågående samarbeten med CHOP inom NVP015. Det ena
samarbetet riktar in sig på genetiska mitokondriella sjukdomar, under
ledning av Dr Marni J Falk. Det andra studerar användningen av NVP015
för att mildra de skadliga effekterna av giftiga kemikalier,
inklusive traditionella kemiska krigsmedel, giftiga industriella
kemikalier och pesticider, under ledning av Dr. Todd Kilbaugh och
finansierat av anslag från amerikanska National Institutes of Healths
program CounterACT.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28:e augusti 2018 kl. 08:45.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NVP015
En av de vanligaste orsakerna till medfödda mitokondriella sjukdomar
är bristande funktion i det första av de fem proteinkomplexen i
mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling, komplex
I. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda är
mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi
och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar
sig på ett koncept som innebär att det kroppsegna energisubstratet
bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en
prodrogteknologi. En prodrog är en inaktiv läkemedelssubstans som,
genom en transformation av sin kemiska struktur, aktiveras först när
den kommer in i kroppen. Inom projektet har substansen NV354 valts ut
för fortsatt utveckling inom programmet baserat på god tolerabilitet,
oral biotillgänglighet, plasmastabilitet och organleverans, särskilt
till hjärnan.

Om medfödda mitokondriella sjukdomar
Medfödda mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som
drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna beskrivs som syndrom
och kan yttra sig väldigt olika beroende på vilka organ som påverkas
av de genetiska defekterna. Uppskattningsvis har 12 personer per 100
000 en mitokondriell sjukdom. Exempel på mitokondriella sjukdomar är:
Leighs sjukdom, MELAS, KSS, CPEO, PEO, Pearson, MERRF och Alpers
syndrom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår och
kan leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar, hjärtsvikt
och hjärtrytmstörningar, demens, motorikstörningar, stroke-liknande
perioder, dövhet, blindhet, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och
kramper.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i
klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom.
Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska
mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot
vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En
undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till
Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal
behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är
noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även
tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market
(OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovives-nvp015-p...
http://mb.cision.com/Main/6574/2602060/898403.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.