Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVives och Lunds universitets samarbete får anslag för levercancerforskning

Lund, Sverige, 18 oktober 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, tillkännagav idag att NeuroVive och Ramin Massoumi vid Lunds
universitet har beviljats anslag om 2,5 mnkr från Stiftelsen för
Strategisk Forskning (SFF) för en industridoktorand som ska studera
cyklofiliners roll i levercancer. Forskningen kommer att utföras inom
NeuroVives NVP024-projekt, vilket fokuserar på utvecklingen av en ny
behandling för levercancer.

Det övergripande målet med forskningen är att utveckla nya
behandlingsalternativ för levercancer genom att kombinera den
biologiska cancerexpertisen vid Molekylär tumörpatologi, Avdelningen
för translationell cancerforskning vid Lunds universitet med
NeuroVives expertis kring innovativa utveckling av läkemedel.
Doktorstudenten kommer att vara anställd av NeuroVive och utföra
forskningen i kombination med forskarutbildningen vid Lunds
universitet.

"Att få det här anslaget tillsammans med en ledande forskningsgrupp på
Lunds universitet är väldigt spännande och en kvalitetsstämpel på vår
forskning. Tillsammans med Ramin Massoumi och hans grupp kommer vi nu
att försöka hitta en behandling som har hög tolerans som fristående
behandling, men som samtidigt är lämpad för kombinationsbehandling.
Vårt mål är att öka effektiviteten vid levercancerbehandling och att
motverka läkemedelsresistens genom att rikta in oss på flera olika
mekanismer", kommenterade Magnus Hansson, Chief Medical Officer,
NeuroVive Pharmaceutical.

Forskningen förväntas utröna cyklofiliners tidigare outforskade roller
inom hepatocellulär cancer (HCC) för att hitta nya
behandlingsstrategier samt för att utforska potentiella synergistiska
kombinationsbehandlingar med minimal toxicitet.

"Vår och NeuroVives gemensamma forskning kommer att undersöka ett
specifikt verkningssätt för den potenta cytostatiska effekten av
cyklofilinhämmarna, deras terapeutiska potential in vivo, bekräfta
relevansen av vägar i patientvävnadsprover och utforska synergistiska
kombinationsbehandlingar för HCC. Detta projekt kommer att
ytterligare bidra till den banbrytande cancerforskningen som redan
genomförs vid Lunds universitet ", sade Ramin Massoumi, lektor och
projektledare för Molekylär tumörpatologi vid Lunds universitet.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör, NeuroVive

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom
naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om
året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga
forskningsfinansieringssystemet. Enligt stadgarna ska SSF stödja
forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stiftelsen ska
främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta
internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges
framtida konkurrenskraft. Stiftelsen kommer att selektera
forskningsprojekten efter två huvudkriterier: relevans och förväntat
genomslag i samhället samt vetenskaplig kvalitet. Prioriterade
områden under kommande år är informations-, kommunikations- och
systemteknologier (ICT), livsvetenskap med fokus på teknologier och
Bioengineering samt materialforskning med fokus på ny och bättre
funktionalitet och produkter.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i
klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom.
Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas
vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och
cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets
strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta
sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på
marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora
indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i
preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn:
NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på
marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Om NVP024

NeuroVives NVP024-projekt fokuserar på potenta anti-canceregenskaper
hos en särskild grupp av de nya sanglifehrin-baserade substanserna.
NeuroVives forskargrupp har tillsammans med dess internationella
samarbetspartners visat att dessa substanser utövar kraftfulla
anti-cancereffekter i prekliniska modeller av HCC. Ytterligare
bekräftande studier pågår.

Om hepatocellulär cancer (HCC)

Hepatocellulär cancer (HCC) är den sjätte vanligaste cancerformen med
globalt runt 780 000 nya fall diagnosticerade och är den tredje
vanligaste dödsorsaken världen över. I Europa är det den 14:e
vanligaste cancerformen med cirka 63 500 nya fall diagnosticerade
(2012). Även om kirurgi, cytostatika och strålbehandling är en viktig
utgångspunkt för behandling vid levertumörer är, det medicinska
behovet stort av fler och effektiva kompletterande medicinska
behandlingar för att minska biverkningar och öka överlevnaden vid
levercancer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovives-och-lund...
http://mb.cision.com/Main/6574/2369861/737955.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.