Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVives primära NASH-projekt presenteras på The International Liver Congress™

Lund den 5 april 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm:
NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar
idag att en sammanfattning av prekliniska data för bolagets primära
projekt för icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) har accepterats
för presentation vid The International Liver Congress som äger rum i
Amsterdam, Holland, den 19-23 april 2017.

En poster med titeln Anti-fibrotic effect of NV556, a
sanglifehrin-based cyclophilin inhibitor, in a preclinical model of
non-alcoholic steatohepatitis 1) kommer att presenteras på
konferensen och ge en uppdatering kring utvecklingen av bolagets
substans NV556 för behandling av NASH.

The International Liver Congress (https://ilc-congress.eu/) är
organisationen EASL:s (European Association for the Study of the
Liver) största vetenskapliga konferens med 11 000 deltagare som
årligen samlar vetenskaplig och medicinsk expertis från hela världen
för att dela och diskutera de senaste forskningsrönen inom området.

Om NeuroVives NASH-projekt

NV556 är en potent cyklofilinhämmare i NeuroVives substansklass
Sangamider. NV556 har genomgått omfattande preklinisk utveckling,
bland annat uppvisande en god säkerhetsprofil. Under hösten 2016
erhölls positiva prekliniska resultat kring NV556:s effekter på
fibrosutvecklingen i en experimentell modell av NASH.

Utöver NV556 utvecklar NeuroVive en ny klass av substanser med en
annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till
behandlingen av NASH, NVP022. Upptäcktsprojektet NVP022 är baserat på
NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering
kombinerat med partnerföretaget Isomerases kompetens inom innovativ
kemi.

Om NASH

När patienten har ökad fettinlagring och inflammation i levern talar
man om NASH (Non-Alcoholic SteatoHepatitis) ett tillstånd där
fibrotisering i levern sker, vilket kan vidareutvecklas till
skrumplever (levercirros) och levercancer (hepatocellulär cancer).
Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola
sjukdomar som diabetes och fetma. Sjukdomen är vanlig över hela
världen och cirka 3-5% av alla amerikaner (cirka 15 miljoner
människor) lider av NASH.2)Det finns för närvarande inga registrerade
behandlingar.

Om EASL och ILC

Organisationen The European Association for the Study of the Liver
(EASL) startades i april 1966 då en liten grupp om 70 praktiserande
hepatologer från 15 olika europeiska länder samlades för att dela
erfarenheter från kliniken. Nu har EASL utvecklats till en stor
europeisk organisation med ett internationellt nätverk med levern och
sjukdomar i levern i fokus. EASL har över 4000 medlemmar från hela
världen och anordnar en årlig mötesplats, The International Liver
Congress™ (ILC), där leverexperter kan mötas och diskutera de senaste
vetenskapliga rönen inom området.

1) Grönberg Alvar, Elmér Eskil, Gregory Matthew, Moss Steven, Hansson
Magnus (accepterat abstract)

2) Vernon G. et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34(3):274-85

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av
målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas
integritet och funktion för indikationer där det finns stort
medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets
projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är
strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande
inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med
resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av
måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®).
Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och
USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen
upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella
sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom
NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns
även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best
market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:

Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller
ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april
2017, kl. 10.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovives-primara-...
http://mb.cision.com/Main/6574/2231892/652840.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.