Du är här

2017-10-05

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVives samarbetspartner the Children's Hospital of Philadelphia får forskningsbidrag från NI...

Lund, Sverige, 5 oktober 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, tillkännagav idag att dess forskningspartner the Children's
Hospital of Philadelphia (CHOP) har fått ett tvåårigt
forskningsbidrag, # 1R21NS103826-01f om totalt 473 000 USD från
amerikanska NIH (National Institutes of Health) i programmet
Countermeasures Against Chemical Threats (CounterACT). Bidraget
kommer att bredda preklinisk forskning med substanser från NeuroVives
NVP015-program.

NeuroVive och the Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) har ett
pågående forskningssamarbete kring NeuroVives avancerade
forskningsprogram, NVP015, som främst syftar till att utveckla en ny
farmakologisk behandling för patienter med genetiska mitokondriella
sjukdomar, ett område med stora behov av nya verkningsfulla
behandlingar.

Forskare vid CHOP, under ledning av doktor Todd Kilbaugh, docent
(Assoc. Prof.) i anestesiologi, intensivvård, och pediatrik, har fått
bidraget för att studera NVP015 i ett nytt område - förmågan att
stödja mitokondriell funktionsåterhämtning och förebyggande av
organsvikt efter direkt exponering av giftiga kemikalier. Avsikten
med CounterACT-programmet är att stödja forskning och utveckling av
behandlingar som kan mildra hälsoeffekterna av giftiga kemikalier,
inklusive traditionella kemiska stridsmedel, giftiga industriella
kemikalier och bekämpningsmedel.

"Substanserna i NVP015-programmet agerar genom att kringgå det första
komplexet i mitokondriens respirationskedja, som ofta påverkas vid
kemisk toxicitet, vilket gör NVP015-programmet till en idealisk
kandidat för att utforska som ett farmakologiskt
behandlingsalternativ för dessa tillstånd", kommenterade Dr. Todd
Kilbaugh.

"Anslaget visar på det vetenskapliga intresse som denna nya
behandlingsstrategi har skapat, utöver intresset för fokusområdet
genetiska mitokondriella sjukdomar. Tack vare forskningsbidraget
kommer det vetenskapligt att genereras ny spännande kunskap om de
potentiella fördelaktiga effekterna av NVP015-substanserna och
förhoppningsvis kan de utvecklas till nya behandlingar mot toxiska
effekter av ett stort antal olika kemiska föreningar.", säger Eskil
Elmér, vetenskaplig chef vid NeuroVive.

För mer information, vänligen kontakta:
Eskil Elmér, Chief Scientific Officer, NeuroVive Tel: +46 (0) 46 275
62 21

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Om CounterACT

Avsikten med NIHs CounterACT-program är att främja och stödja
forskning och utveckling av nya och förbättrade terapier för att
mildra hälsoeffekterna av kemiska hot. Forskningsområdet omfattar
identifiering och karaktärisering av mål/kandidat genom
kandidatoptimering och demonstration av in vivo-effekt. Projekt som
stöds av detta anslag förväntas generera preliminära prekliniska,
screening- och/eller effektdata som skulle underlätta utvecklingen av
konkurrenskraftiga ansökningar för mer omfattande stöd från NIH
CounterACT Cooperative Agreement-programmen eller andra relaterade
initiativ.

https://www.ninds.nih.gov/Current-Research/Trans-Agency-Activities/Count....

Om NVP015

En vanlig orsak till mitokondriell sjukdom är komplex I-dysfunktion,
dvs att energiomsättningen i det första av de fem proteinkomplexen i
mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling inte
fungerar normalt. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS,
som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som
muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan.
Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVives
forskningschef Eskil Elmér och hans medarbetare som innebär att det
kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs
tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är ett
inaktivt läkemedel som aktiveras först när det kommer in i kroppen
genom att dess kemiska struktur förändras. Resultat från
NVP015-projektet publicerades i augusti 2016 i den väl ansedda
tidskriften Nature Communications.

Om genetiska mitokondriella sjukdomar

Genetiska mitokondriella sjukdomar är medfödda
ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning.
Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de
genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom beroende på vilka
organ som är drabbade och hur symptomen yttrar sig. Uppskattningsvis
12 personer per 100 000 har en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell
sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår. En läkemedelskandidat från
projektet NVP015 kan erhålla så kallad särläkemedelsstatus i USA och
Europa inför den kliniska utvecklingen, vilket möjliggör en snabbare
och mindre kostsam väg till marknaden, samt ett högre pris.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i
klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom.
Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas
vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och
cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets
strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta
sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på
marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora
indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i
preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn:
NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på
marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovives-samarbet...
http://mb.cision.com/Main/6574/2360013/731682.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.