Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Neurovive Pharmaceutical: Styrelsen utser Erik Kinnman till ny VD för NeuroVive

Styrelsen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) meddelar att Erik
Kinnman har utsetts till ny VD f?r NeuroVive. Erik Kinnman tilltr?der
tj?nsten den 14 mars 2016, samtidigt som han l?mnar nuvarande CMO och
COO uppdrag inom sin egen konsultverksamhet.

Erik Kinnman har bred ledarskapserfarenhet och kompetens fr?n olika
uppdrag inom life science-sektorn, och m?ng?rig erfarenhet fr?n
ledande positioner inom l?kemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi.
Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling,
aff?rsstrategi, aff?rsutveckling och investor relations, och han har
?ven erfarenhet fr?n finansbranschen. Erik har en Executive
MBA-examen fr?n Handelsh?gskolan i Stockholm och omfattande
forskningsmeriter fr?n Karolinska Institutet som lett till medicine
doktorsexamen och docentur. Erik ?r ?ven l?kare med
specialistkompetens inom neurologi och sm?rtlindring.

- Styrelsen och jag ?r ?vertygade om att Erik Kinnman ?r r?tt person
att leda NeuroVive fram?t, utforma v?r strategi samt utnyttja v?ra
m?jligheter p? b?sta s?tt. Hans strategiska vision och medicinska
expertis passar v?l in i NeuroVives omfokusering med forskning och
utveckling i centrum. Erik Kinnman ?r en stark och erfaren ledare med
bevisad f?rm?ga att kunna oms?tta FoU- och aff?rsstrategi till
kliniska applikationer, s?ger Gregory Batcheller, NeuroVives
styrelseordf?rande.

- Erik Kinnman kommer att tillf?ra kompetens och fokus till hela
verksamheten samt etablera stabila partnerskap f?r att driva
forsknings- och utvecklingsprogrammen vidare. Hans breda erfarenhet
av forskningsarbete och l?kemedelsindustrin ?r exakt det som
NeuroVive beh?ver f?r att driva organisationen fram?t, forts?tter
Gregory Batcheller.

- Jag ser fram emot mitt kommande uppdrag inom NeuroVive och att bidra
till bolagets utveckling och tillv?xt. NeuroVive ?r en innovativ
organisation och jag ?r ?vertygad om att det finns stor potential f?r
s?v?l nya behandlingsmetoder som kommersialisering inom
projektportf?ljen. B?de NeuroVive och bolagets partners drivs av
engagerade personer som vill g?ra skillnad genom att f?rb?ttra
tillst?ndet hos m?nniskor med mitokondriella sjukdomar. Jag kommer
att underl?tta f?r v?ra forskare och partners att omvandla
potentialen i de kliniska projekten till klinisk nytta, och p? s?
s?tt driva NeuroVives v?rde, s?ger Erik Kinnman.

Erik Kinnman eftertr?der tf VD Jan Nilsson, som nu ?terg?r till sin
position som NeuroVives COO. Jan har bidragit v?sentligt till att
driva verksamheten fram?t. Bolagets senaste partnerskap med Isomerase
och University of Pennsylvania (UPENN) ?r viktiga milstolpar som
NeuroVive uppn?tt under Jans ledarskap. NeuroVives forskarteam och
styrelse s?tter stort v?rde p? Jans omfattande kunskaper om
NeuroVives verksamhet och det engagemang han har visat n?r det g?ller
att driva organisationen fram?t.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande f?retag inom
mitokondriell medicin, fokuserar p? utveckling av m?linriktade
l?kemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och
funktion f?r indikationer d?r det finns stort medicinskt behov.
NeuroVives aff?rsfokus drivs av v?rdeskapande samarbeten med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners ?ver hela v?rlden. NeuroVives portf?lj best?r av tv? projekt
i klinisk utvecklingsfas f?r akut njurskada (AKI) och traumatisk
hj?rnskada (TBI) med l?kemedelskandidater i klinisk och preklinisk
utveckling och tv? l?kemedelsutvecklingsplattformar.
NeuroSTAT?-produkten har s?rl?kemedelsstatus i Europa och USA f?r
behandling av m?ttlig till allvarlig traumatisk hj?rnskada och
utv?rderas f?r n?rvarande i CHIC-studien. Cyklosporin utv?rderas i
den p?g?ende CiPRICS-studien f?r akut njurskada i samband med st?rre
kirurgiska ingrepp. NeuroVive ?r noterat p? NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade fr?gor h?nvisas till:
Christine Tadgell, NeuroVive, Tel: 046 275 6220 respektive
ir@neurovive.se

Via ovanst?ende kontaktv?gar ?r det ?ven m?jligt att boka en intervju
med f?retagets styrelseordf?rande Gregory Batcheller.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (v?xel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) ?r skyldigt att offentligg?ra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
v?rdepappersmarknaden. Informationen l?mnades f?r offentligg?rande 23
februari 2016, kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/styrelsen-utser-eri...
http://mb.cision.com/Main/6574/9921621/480501.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.