Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-06

New Equity Venture: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Stockholm 2017-02-06

För fullständig rapport, se bilaga.

VD har ordet

2016 var resultatmässigt det bästa året i New Equity Ventures
historia, men jag tillsammans med mina medarbetare hoppas detta bara
är en början på vad vi vill bygga under många år framöver. Att
resultatet är positivt, vi förbättrar och stärker vår balansräkning
och ökar antalet innehav är alla positiva faktorer.

Mindre bra är att några av våra innehav visar sämre resultat än
förväntat. I dessa fall kan vi förbättra oss och bättre stötta våra
innehav. Såväl vårt dotterbolag GoldX som vårt andra större innehav
Mobilåtervinning har belastat koncernens resultat negativt. Men jag
tror detta kommer att förändras inom kort då bolagens VD:ar gör ett
fantastiskt arbete. Som vi tidigare påtalat arbetar samtliga
medarbetare kontinuerligt för att förbättra avkastningen för New
Equity Ventures aktieägare, och det betyder att vi ibland måste lämna
över vårt ägande i befintliga innehav till nya aktieägare. Vi har
därför valt att avyttra resterande delar av vårt innehav i Robert
Friman och istället under fjärde kvartalet investerat i Aerowash,
Power & Tower, Entella IT, samt blivit delägare i Playhippo och ökat
innehavet i Sjöstrand Coffee.

Även fortsättningsvis är målet att hålla en stark kassa för att
möjliggöra för nya investeringar som tilläggsinvesteringar i
befintliga innehav. Vidare är målet att stärka organisationen; vi är
idag fyra medarbetare, men på sikt kommer det krävas fler för att
uppnå de interna mål vi satt upp.

Finansiellt

Vi fortsätter strategin att hålla en stabil kassa för att möjliggöra
tilläggsinvesteringar samt vara delaktiga i nya projekt. Samtidigt
levererar koncernen ett resultat om 26,5 MSEK (13,4) och moderbolaget
ett resultat om 24,1 MSEK(13,4). En stor del av vinsten för koncernen
uppstod vid försäljningen av FGG till Playhippo samt tyngs av
resultatet i GoldX. Moderbolagets egna kapital var vid utgången av
perioden 53,0 MSEK vilket ska jämföras med 28,7 MSEK ett år tidigare,
koncernens eget kapital var 53,0 MSEK (26,2). Kassan i moderbolaget
var 15,0 MSEK (15,9) och för koncernen 22,1 MSEK (16,3), såväl
moderbolag som koncern är skuldfria (utöver leverantörsskulder).

En framåtblick

New Equity Venture har hittat sin arbetsmodell, och vi är mycket nöjda
med att befinna oss där vi är idag, inom micro-segmentet. Vi kommer
under de närmaste åren utvecklas och förbättra flertalet faktorer men
vi ska inte lämna vårt segment. Vi kommer även fortsättningsvis
investera via dotterbolag och betala/investera med såväl nyemitterade
aktier i dotterbolagen som med likvida medel. Nu ser jag fram emot
2017 med glädje. Avslutningsvis vill jag återigen belysa att målet
för oss medarbetare på New Equity Venture; är att över tid skapa
högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!

Thomas Jansson

Verkställande direktör

2017-02-06

MODERBOLAGETS MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT OKT - DEC 2016
FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN
- DEC 2016

· ·
Totala intäkter uppgick Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,5)
till 0,5 MSEK (1,2)

· ·
Rörelseresultatet Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-0,6)
uppgick till -6,5 MSEK (
-2,7)

· ·
Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (1,5)
uppgick till 24,1 MSEK
(12,7) ·
Balansomslutningen uppgick till 54,9 MSEK (29,2)
·
Balansomslutningen
uppgick till 54,9 MSEK
(29,2)

· ·
Resultat per aktie Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,53)
uppgick till 8,27 SEK
(4,36)

KONCERNENS FINANSIELLA KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT OKT - DEC 2016
ÖVERSIKT JAN - DEC 2016

· ·
Totala intäkter uppgick Totala intäkter uppgick till 6,1 MSEK (5,3)
till 23,0 MSEK (54,9)

· ·
Rörelseresultatet Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-0,6)
uppgick till -10,7 MSEK
(-3,4)

· ·
Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 19,5 MSEK (3,7)
uppgick till 25,0 MSEK
(13,0) ·
Balansomslutningen uppgick till 60,0 MSEK (34,0)
·
Balansomslutningen
uppgick till 60,0 MSEK
(34,0)

· ·
Resultat per aktie Resultat per aktie uppgick till 7,22 SEK (1,27)
uppgick till 9,10 SEK
(4,62)

Verksamhet:

NEVI har som verksamhet att investera i micro-bolag, såväl noterade
som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl
investeringar som utveckling av

egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har
Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och
betala med såväl kontanter

som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de
Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har
som mål att vara delaktiga i

målbolagets affärs- och strategiutveckling.
Styrelsen och VD, Stockholm 2017-02-06

Thomas Jansson, ledamot, VD
Tomas Du Rietz, ledamot, ordf, Carl Kock, ledamot Christian Kronegård,
ledamot

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg,

föroffentliggörande den 6 februari 2017.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/bokslutskommunike-2016,c2...
http://mb.cision.com/Main/12115/2181204/624196.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.