Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

New Equity Venture: Delårsrapport tre för 2019

Stockholm 2019-11-13

Fullständig rapport finns bilagt.

Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har
bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag.

Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 15 novmber 2019.
VD har ordet:
NEVI har förmodligen sin mest spännande period på länge framför sig.
Vi har genomfört en framgångsrik emission, påbörjat expansion till
nya marknader, främst USA och UK, och vårt största (värdemässigt)
innehav M.O.B.A. är mitt inne i en noteringsprocess. Att vi dessutom
under senaste kvartalet vänt från röda till svarta siffror, om än
små, visar på att vi gör saker och de flesta rätt, och som meddelas
månadsvis har vårt substansvärde ökat. Vid utgången av perioden
uppgick substansvärdet till 196 MSEK i jämförelse med 143 MSEK ett år
tidigare.

Under kvartalet lämnade vi Aerowash, och precis efter periodens utgång
lämnade vi FGG, för att skapa finansieringsutrymme. Nu fortsätter vi
utvärderingen av våra innehav och har samma krav på samtliga.
Innehaven ska uppfylla något av följande:

1. positivt EBITDA-resultat

2. positivt kassaflöde från verksamheten, eller

3. presentera en tydlig strategi för att uppnå kraven

Självklart lyssnar vi och tar hänsyn till variationer och historik,
men i grunden arbetar vi efter dessa kriterier. Vid utgången av
kvartal tre var antalet innehav 16 st, i jämförelse med 22 st tolv
månader tidigare.

Som nämndes ovan är vårt största innehav M.O.B.A. mitt inne i en
noteringsprocess. Bolaget genomför nu en spridningsemission om 25
MSEK vilket var det lägsta beloppet som "gick" att resa för att
uppfylla kravet för spridning inför notering då bolaget ej är i behov
av kapital för sin befintliga verksamhet. NEVI, tillsammans med
externa investerare förvärvade M.O.B.A. i september 2018, det efter
att vi (NEVI) under nästan ett år av förhandling med såväl säljare,
som med investerare ville få till den bästa transaktionen för NEVI
som ägare och för M.O.B.A. som bolag. Idag är vi stolta och trygga i
det som förvärvats och mycket glada för att vi valde den uppställning
som det blev. Nu med stark VD och styrelse på plats ska M.O.B.A. ta
nästa steg i utvecklingen och vi ser en verksamhet med positivt
kassaflöde, starkt globalt varumärke inom e-sport och lång historik
med underliggande tillväxt. Under kommande år ser jag än starkare
tillväxt genom såväl egenutvecklade plattformar som tilläggsförvärv,
vilka lätt skall kunna integreras i M.O.B.A.s befintliga organisation
och plattform.

Bland övriga innehav vill jag belysa Zoomability som under VD Per
Johan Fager utvecklats starkt och nu senast inlett processen för att
bli klassificerad som medicintekniskt hjälpmedel, det kommer öppna
upp marknaden markant tror jag. CGit verkar fått islossning och
bolaget omsatte under kvartal tre 20,5 MSEK och förväntas omsätta
precis under 100 MSEK 2019. Vi tror 2020 blir ännu starkare. I övrigt
fortsätter vi scanna marknaden efter bolag inom Lead Tech och andra
tillväxtbolag inom specifika nischer och tech. Avseende Lead Tech är
vårt innehav GOGO Lead Tech inne i en noteringsprocess och vi hoppas
på notering inom kort. Under NEVI-flagg har vi nu påbörjat ett nytt
"in-house-case" som inriktar sig mot e-handel inom segmentet barn.
Det finns flertalet aktörer inom området, men vi tror oss kunna slå
oss in och ta en liten del av kakan och därefter inleda en
förvärvsstrategi av mindre nischaktörer. Likt iApotek, som är ett av
NEVIs in-house-cases, kommer vi i tidigt stadie leta medfinansiärer
och ha som mål att notera bolaget när vi anser det vara moget för
det.

Koncernens resultat för kvartalet var positivt, 0,1 MSEK (-0,2).
Fortsatt belastas resultatet av goodwillavskrivningar, i såväl
dotterbolag som i våra respektive intressebolag. Vi kan konstatera
att majoriteten av våra kvarvarande dotter- och intressebolag
uppfyller våra uppsatta krav avseende EBITDA-resultat. Omsättningen
för kvartalet uppgick till 1,2 MSEK (8,4). Koncernens
balansomslutning har minskat till 67,8 MSEK (90,1) samtidigt som eget
kapital minskat från 71 MSEK till 40,5 MSEK. De totala skulderna i
koncernen uppgår till 27,3 MSEK (18,9).

Med genomförd emission, starka innehav ser jag nu en tid av positiv
utveckling. Vår organisation ska under kommande kvartal och år
fortsätta utvecklingen av NEVI och bli en ledande aktör avseende
investeringar i tillväxtbolag. I arbetet att uppnå det ingår att
fortsätta jakten på intressanta tillväxtbolag samt investera/förvärva
i rörelsedrivande dotterbolag som bidrar med positivt kassaflöde till
NEVI.

Thomas Jansson
Verkställande direktör
Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
november 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/delarsrapport-tre-for-20...
https://mb.cision.com/Main/12115/2960431/1140586.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.