Du är här

2017-08-18

New Equity Venture: Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30

Stockholm 2017-08-18

För fullständig rapport se bifogad fil.

Finansiella siffror i sammandrag.

(MSEK)KONCERNEN 2017 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
-04 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
-01
2017
-06
-30
TOTALA INTÄKTER 15,6 5,9 19,3 11,4 23,0
RESULTAT EFTER -2,3 -1,3 -3,5 6,5 24,9
FINANSIELLA
POSTER
BALANSOMSLUTNING 94,5 46,1 94,5 46,1 60,0
RESULTAT PER -0,72 -0,39 -1,13 2,26 9,10
AKTIE (SEK)

MODERFÖRETAGET
TOTALA INTÄKTER 0,0 0,3 0,6 0,3 0,5
RESULTAT EFTER -1,2 -1,9 -1,7 14,8 24,1
FINANSIELLA
POSTER
BALANSOMSLUTNING 56,5 44,8 56,5 44,8 54,9
RESULTAT PER -0,40 -0,66 -0,57 5,08 8,27
AKTIE (SEK)

VD har ordet

NEVI-koncernen fortsätter att växa och vi blir en allt större koncern
med stabilare och större balansomslutning. Vidare ser vi att våra
in-house-projekt utvecklas väl och vi kommer i framtiden presentera
fler projekt. Under kommande kvartal kommer fokus ligga på att
genomföra fler investeringar samt utveckla organisationen. Vi har som
mål att genomföra upp till tre investeringar samt utöka
organisationen med upp till tre nya medarbetare. Samtidigt befinner
vi oss i tid då den ekonomiska osäkerheten kontinuerligt ökar. Detta
medför att vi kommer vara fortsatt noga med att inneha likvida
tillgångar i vår portfölj samt hålla en stabil kassa.

Under kvartalet har vi inlett utvecklingen av ett in-house projekt;
DOCCI.SE samt investerat i ett nytt bolag; CGIT vilka är verksamma
inom IT-infrastruktur. Målet är som tidigare vid in-house-projekt att
hitta kompetenta medinvesterare samt rekrytera medarbetare för
respektive projekt. Vi beräknar att DOCCI.SE kommer att
del-finansieras under hösten 2017 till våren 2018. Samtidigt har vi
under kvartalet utfört tilläggsinvesteringar i flertalet av våra
innehav, däribland Ayima, Videoburst, iApotek och Future Gaming
Group.

Avseende våra innehav är det roligt att se utvecklingen i vårt
JV-projekt; COOPY vilket vi äger tillsammans med Tourn. Utvecklingen
har inledningsvis varit god och vi ser en stor potential i framtiden.
Även GoldX har utvecklats väl. Speciellt kul att se att bolaget nu
visar vinst samt att bolaget genomförde ett betydande förvärv. Jag
ser möjlighet till att bolaget över tid kommer bidra positivt till
värdeutvecklingen av NEVI. Avslutningsvis känns det väldigt
förväntansfullt med Future Gaming Group. Bolagets VD har gjort ett
bra arbete och genomfört ett framgångsrikt förändringsarbete och jag
ser en framtid med flertalet förvärv och stark tillväxt.

Finansiellt

Bolaget har en stabil finansiell ställning och fortsatt kommer fokus
vara att hålla en hög grad av likvida tillgångar. Bolaget genomförde
en företrädesemission som tillförde Bolaget 6,2 MSEK. Under kvartalet
bidrog GoldX positivt till koncernens resultat medans iApotek och
Mobilåtervinning påverkade negativt. Koncernens eget kapital uppgick
till 86,8 (38,2) MSEK medans moderbolagets eget kapital uppgick till
55,3 (43,7) MSEK.

En framåtblick

Vi ser in i framtiden med stor förhoppning och fortsatt framgång för
NEVI. Vi har flertalet intressanta innehav i portföljen som övertid
kommer bidra positivt till Bolagets värdetillväxt. Samtidigt håller
vi örat mot rälsen för att vara med om allt för stora svängningar på
marknaden sker. Avslutningsvis vill jag återigen belysa att målet för
oss medarbetare på New Equity Venture; är att över tid skapa högsta
möjliga avkastning för våra aktieägare!

Thomas Jansson

Verkställande direktör

2017-08-18

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
augusti 2017

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som
onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl
investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett
spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera
genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och
nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag
NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som
strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och
strategiutveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/halvarsrapport-for-tiden-...
http://mb.cision.com/Main/12115/2328126/711026.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.