Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

New Equity Venture: Komplettering - NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20

Komplettering avseende saknad MAR-etikett i "word version".

Fullständig rapport finns bilagt.
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har
bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare
kommunicerat datum för rapportsläpp var 21 februari 2020.

VD har ordet:
Vi börjar med att konstatera att vi för året 2019 visar en vinst på ca
8,6 MSEK (-13,8 MSEK - 2018), minskat antal innehav till 15 st, men
de som är kvar är betydligt starkare och med betydligt bättre
framtidspotential. Vi har under kvartalet konsoliderat in W & IT
Solutions Group i NEVI-koncernen och på sikt förväntar jag mig att W
& IT Solutions bidrar positivt till NEVI-koncernen med såväl
kassaflöde som resultat. Vidare har vi starka innehav såsom HUBSO,
MOBA, CGit, iApotek och Ayima som jag förväntar mig kommer bidra
positiv till värdetillväxt i portföljen under kommande år.

Bolagets intäkter under kvartal fyra var ca 5,7 MSEK vilket ska
jämföras med 1,20 MSEK under Q3 2019 och 7,0 MSEK Q4 2018. Koncernens
egna kapital var 55,4 MSEK i jämförelse med 40,5 Q3 2019 och 59 MSEK
Q4 2018. Resultatet för koncernen var -6,8 MSEK (-12,4 MSEK 2018).
Vårt mål är att kontinuerligt förbättra dessa mått, samt skapa än
högre tillväxt av vårt substansvärde under kommande år. Tyvärr har
utvecklingen av vårt underliggande substansvärde inte avspeglas i
marknadsvärdet på NEVI, med det är något vi kommer arbeta med under
kommande år.

Under de kommande 3-5 åren har vi som strategi att öka antalet innehav
till mellan 40-50 stycken samtidigt som våra tillgångar ska öka i
värde till mellan 750 - 1000 MSEK. Detta kommer vi nå genom att hålla
oss till vår befintliga plan, att genomföra såväl direktinvesteringar
i NEVI som att stötta våra innehav i deras ambition att växa inom
tillväxtmarknader via förvärv och organisk tillväxt. Vidare kommer vi
under kommande år i än större utsträckning inrikta vår verksamhet mot
USA och Storbritannien vilket leder till utlokalisering av vissa
delar av organisationen. Målet med utlokalisering är att genom högre
närvaro finna fler investeringar likt MOBA och Ayima. Under senare år
har vi funnit att dessa marknader erbjuder investeringsmöjligheter
till mer fördelaktiga villkor. Utöver det fortsätter vi utvärderingen
och uppföljning av våra befintliga innehav, vi kommer fortsatt kräva
positiva EBITDA-resultat, positiva kassaflöden eller en väldigt
tydlig strategi för att uppnå dessa två krav inom rimlig tid.

2020 har inletts i högt tempo och vi är likt tidigare positiva inför
vår egen utveckling samtidigt som vi vet att det är nervöst på den
stora makroekonomiska marknaden. Denna nervositet har dock inte nått
vår marknad än, men vi håller ständigt örat mot rälsen för att vara
flexibla i vår verksamhet. Att vi under senaste fem åren i snitt haft
substansvärde-tillväxt på upp mot 200 % är såklart kul och det har
givit oss en robust plattform, men nu fokuserar vi på framtiden och
lägger historiken bakom oss.

På återhörande

Stockholm 2020-02-20

Thomas Jansson

Verkställande direktör

New Equity Venture Int AB

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
februari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/komplettering---nevis-bo...
https://mb.cision.com/Main/12115/3040622/1197718.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.