Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

New Equity Venture: Kvartalsrapport ett 2019

Stockholm 2019-05-07

Fullständig rapport finns bilagt.
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än tidigare förväntat
har styrelsen i New Equity Venture Int AB beslutat att tidigarelägga
publiceringen till idag.

Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 15 maj 2019.
VD har ordet
Så var första kvartalet avklarat, och för NEVI har 2019 rivstartat, vi
redovisar ett mycket positivt resultat och jag känner att vi arbetar
och fokuserar på rätt saker. Att vi påvisar ett positivt resultat
beror i hög grad på att vi åter håller örat mot rälsen, är
snabbfotade och arbetar kontinuerligt med att förbättra alla rutiner
internt. En stor del i vår utveckling att skapa rutiner och
uppföljning för våra innehav, vi lägger allt större fokus vid att
våra innehav ska påvisa lönsamhet och utveckling enligt våra krav.
Kraven gäller såväl finansiell utveckling som operationell
utveckling.

Finansiellt har NEVI koncernen utvecklats väl under kvartal ett,
koncernens resultat var 25,9 (2,5) MSEK moderbolagets resultat var -
3,9 (2,4) MSEK. Resultatet i koncernen påverkas positivt av
avyttringen av OGI samt av att intressebolag bidrar positivt.
Moderbolagets resultat påverkas negativt av avyttringar från innehav
vi avser att lämna. Koncernens egna kapital har under perioden ökat
från 65,5 MSEK till 89,4 MSEK, jag vill åter belysa att detta avser
vårt bokförda värde. Moderbolagets eget kapital har under perioden
minskat från 25,2 MSEK till 23,2 MSEK. Koncernens minskade omsättning
från 10,6 MSEK till 0,6 MSEK beror uteslutande på att
Precisionsmetall Group sedan 2018 inte är ett koncernbolag. Bolagets
substansvärde var 188 (122) MSEK.

Med ett starkt kvartal i ryggen och flera av våra innehav under
utveckling känns det vältajmat att ta nästa steg i utvecklingen. Vi
har under april bildat dotterbolag i USA och har för avsikt att
inleda en expansion under kommande kvartal. NEVI har redan idag
flertalet innehav med verksamhet utanför Sverige och känner att detta
steg är rätt att ta. Målet är att skapa en organisation över tre
marknader, Sverige, Storbritannien och USA där innehaven över tid ska
vara jämnt fördelade. Mervärdet av expansionen till Storbritannien
och USA är inte enbart för NEVI, utan även för att bygga kontaktnät
för NEVIs innehav och kommer på sikt skapa aktieägarvärden för NEVI
och våra aktieägare.

Thomas Jansson

Verkställande Direktör

2019-05-07
Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj
2019

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/kvartalsrapport-ett-2019...
https://mb.cision.com/Main/12115/2805276/1038698.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.