Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

New Equity Venture: Lägesuppdatering samt substansvärde för juli 2019

Stockholm 2019-08-07

Flera av våra innehav växer utvecklas enligt våra hårdare krav. Under
hösten kommer vi med stor säkerhet lämna innehav som ej utvecklas
enligt de riktlinjer vi beslutat om. Detta samtidigt som vi för
dialog med flertalet bolag om nya investeringar. För att uppfylla
målet med fler investeringar och förbättra utvecklingen av våra
befintliga innehav kommer styrelsen fortsätta sökandet efter
rörelsekapital vilket kan ske via såväl nyemission som andra
finansiella lösningar.

Av våra innehav vill vi belysa MOBA och Tourn som NEVI ser mycket
stark tillväxt på, och som styrelsen hade som mål att öka ägandet i.
Tyvärr röstades förslaget om att öka ägandet i bolagen ner på
extrastämman. Även bolagen, iApotek, Ayima och Game Chest Group tror
vi långsiktigt kommer bidra starkt till vårt underliggande värde.

Bolagets substansvärde 2019-07-31 uppgick till 67 SEK per aktie.

NEVI- utveckling substansvärde*

2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie

2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie

2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie

2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie

2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie

2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie

2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie

2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktion

-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som
onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl
investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett
spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera
genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och
nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag
NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som
strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och
strategiutveckling.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/lagesuppdatering-samt-su...
https://mb.cision.com/Main/12115/2875105/1086509.pdf

Författare AktieTorget News