Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

New Equity Venture: New Equity Venture Int VD Thomas Jansson uppdaterar

Stockholm, 2019-09-26

Under senaste halvåret, och under tiden sedan jag åter tillträdde som
VD har stort fokus legat vid utveckling av koncernen som helhet och
då främst utveckla och utvärdera våra innehav.

Arbete har enligt mig gett bra resultat och våra innehav har
utvecklats väl och vårt substansvärde har ökat (vilket kommuniceras).
NEVI har aktivt varit delaktig i flera av våra innehavs utveckling
via support och stöttning vid strategiförändring, kapitalanskaffning
och förvärv. Jag tror med bestämdhet att detta arbete som direkt gett
effekt på våra innehav och därmed vårt underliggande substansvärde
över tid kommer ge än större effekt.

Då vårt fokus med inriktning på våra befintliga innehav gett bra
resultat så har det tyvärr inte avspeglats i vårt värde, utan
"spreaden" mellan vårt värde och vårt underliggande substansvärde
istället ökat. Detta är något vi nu kommer analysera och utvärdera.
En åtgärd kommer vara att vi kommer genomföra fler
direktinvesteringar enligt kommunicerade mål

Nu blickar jag framåt och upprepar vad vi tidigare kommunicerat. Vår
mål under kommande period är att skapa tillväxt och genomföra fler
investeringar. Bolaget har som mål att öka investeringstakten i
Sverige, men även i Storbritannien och USA. Långsiktigt är målet att
NEVI har innehav jämnt fördelat mellan Sverige, Storbritannien och
USA, samt investera i, eller utveckla bolag som ger koncernen
positivt kassaflöde.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int VD Thomas Jansson uppdaterar
(http://www.newequityventure.com)

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som
onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl
investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett
spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera
genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och
nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag
NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som
strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och
strategiutveckling.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/new-equity-venture-int-v...
https://mb.cision.com/Main/12115/2918621/1114065.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.