Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

New Wave Group: DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2020 NEW WAVE GROUP AB

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 1 440,9 MSEK, vilket var 4 % (7 % i
lokala valutor) lägre än föregående år (1 504,9 MSEK).

· Rörelseresultat uppgick till -24,1 (46,0) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -36,9 (26,0) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,54 (0,41) SEK.
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 114,6 (-65,1)
MSEK.

· Soliditeten uppgick till 46,8 (45,9) %.
· Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 74,6 (73,7) %.

VD HAR ORDET

Året inleddes starkt med god resultatökning under januari och
februari. Glädjen över det blev kortvarig då coronakrisen slog till
med full kraft i mars. Flera av våra bolag drabbades väldigt hårt,
inte bara genom minskad efterfrågan utan även genom att vi helt
enkelt tvingades stänga vissa lager. Värst drabbat blev Italien där
vårt bolag ligger i Codogno som var starten för coronautbrottet i
Italien. Lagret där var i stort sett stängt hela mars. Mars blev utan
tvekan den mest dramatiska månaden jag upplevt sedan New Wave
grundades.

FÖRSÄLJNING

Försäljningen slutade på minus 4% (minus 7% i lokala valutor), vilket
var helt omöjligt att planera för eller förutse. Förutom en snabbt
minskad efterfrågan så var även ett flertal av våra lager stängda
hela eller delar av mars. Försäljningen för våra detaljhandelskunder
sjönk dramatiskt och i en del länder har butiker inte ens fått ha
öppet, vilket gav oss en extrem nedgång i orderingång som inte bara
drabbade detaljhandeln utan även profil.

RESULTAT

Rörelseresultatet slutade med en förlust på -24,1 MSEK jämfört med en
vinst föregående år på 46,0 MSEK - en försämring med 70,1 MSEK.
Periodens resultat försämrades med 62,9 MSEK till en förlust på 36,9
MSEK. Resultatet påverkades, utöver försäljningen, negativt av en
lägre bruttomarginal som sjönk från 47,1% till 43,8 %. Vi reserverade
även 10 MSEK mer för kundförluster än föregående år.

BALANSRÄKNING

Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning med en soliditet om
46,8%, vilket känns bra i detta stålbad. Balansräkningen kommer
sannolikt att växa under de kommande sex månaderna framförallt vad
gäller lager, då det precis som under finanskrisen tar cirka sex
månader att styra om inköpen.

Den påverkan som vi nu utsätts för har negativa effekter på vårt
kassaflöde och därmed på bolagets likviditetssituation. Vi har en
löpande dialog med våra kreditgivare för att hantera
likviditetsrisken och trygga vår finansiering.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet förbättrades med 187,4 MSEK jämfört med föregående år och
uppgick till 84,0 MSEK efter investeringar.

VÅR KRISHANTERING

Jag är väldigt nöjd med vår organisation och hur den har agerat under
inledningen av coronakrisen. Vi var ett av de första bolagen som
införde mötes- och reserestriktioner, vilket i efterhand känns
väldigt bra. Vi har redan genomfört stora besparingar och
kostnadssänkningar framåt och det arbetet kommer givetvis att
fortsätta. Många i vår ledning var med under den senaste finanskrisen
och även om denna kris ser ut att bli långt värre märks det ändå att
många i ledningen har lång erfarenhet och jag känner som VD ett stort
stöd.

FRAMTIDEN

Det är förstås oerhört svårt att uttala sig om framtiden - i varje
fall i det lite kortare perspektivet. Ingen vet med säkerhet hur
länge detta kommer att hålla på och inte heller hur hårt olika länder
och regioner kommer att drabbas eller vilka åtgärder olika länder
vidtar.

Jag hade verkligen sett fram emot 2020 som året som skulle bli det
bästa för New Wave Group någonsin. Istället får jag nu se fram emot
att leda New Wave genom ännu en kris. Den här krisen liknar ingen
annan vi gått igenom, men tänker man tillbaka har det delvis varit
som i samband med exempelvis SARS, galna ko-sjukan, fågelinfluensan,
IT-kraschen i början av 2000-talet och finanskrisen år 2008/2009. Så
på något sätt, och vis av erfarenhet från dessa kriser, är mitt mål
att New Wave skall gå stärkt även ur denna kris men det kommer att
bli både tufft och svårt. Till slut kan jag i alla fall konstatera
att vi går in i denna kris med starka varumärken, en bra
organisation, en stark balansräkning och förhoppningsvis skall vi
komma ur denna kris ännu mer konkurrenskraftiga.

Torsten Jansson, VD och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31-712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31-712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 april 2020 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida
utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/new-wave-group/r/delarsrapport-for-forsta-kva...
https://mb.cision.com/Main/932/3093615/1233310.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.