Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Newcap Holding: Newcap Holding A/S - Periodemeddelelse 3. kvartal 2019

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2019

21. november 2019

Newcap Holding A/S ? Periodemeddelelse 3. kvartal 2019

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 3. kvartal
2019.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af
periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter
Fokus har i 3. kvartal 2019 været på opfølgning på den i juni 2019
gennemførte transaktion om salg af koncernens svenske
forretningsaktiviteter, samt tilpasning af koncernens organisation og den
fortsatte afvikling af de aktiviteter, der ikke indgik i transaktionen.

Afvikling af aktiviteter, der ikke indgik i transaktionen, er i det
væsentlige afsluttet i oktober 2019, og i det væsentlige indenfor de
rammer, der lå til grund for og som beskrevet i halvårsrapporten pr. 30.
juni 2019, jf. selskabsmeddelelse nr. 13 ? 2019.

Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder
En betydelig del af vederlaget for den gennemførte transaktion består i en
andel af de fremtidige indtægter fra de solgte aktiviteter. Der henvises
til en beskrivelse heraf i selskabets halvårsregnskab, jf.
selskabsmeddelelse nr. 13 ? 2019 siderne 4, 5 og 7 samt note 6 side 21.

Den primære aftale om earn out er knyttet til salg af koncernens
forvaltningsaktiviteter og omfatter en periode på 10 år og opgøres en gang
årligt 12 måneder fra transaktionens gennemførelse, dvs. første gang i juni
2020.

Køberen af koncernens forvaltningsaktiviteter, East Capital Holding AB, har
nu integreret de overtagne forvaltningsaktiviteter i købers
forretningsstruktur og har herunder gennemført en navneændring af de
overtagne fonde til Espiria.

Den samlede kapital under direkte forvaltning har været ramt af en
usikkerhed, dels i forlængelse af omtalen af Monyx Fonders afregistrering
på PPM fondtorv og dels den usikkerhed der følger af den tidsmæssige
udstrækning af overdragelsen fra aftalens indgåelse i december 2018 til
gennemførelsen i juni 2019. Der er således konstateret en vis afgang i den
forvaltede kapital, idet denne nu har normaliseret sig i niveauet SEK 12,5
mia.

Ledelsen i NewCap Holding A/S har ved udførelse af skøn over den forventede
størrelse af de fremtidige indtægter hidtil lagt til grund en gennemsnitlig
nettoudvikling i AUM på 0% dækkende markedsudvikling og ændringer i den
underliggende kundemasse. Baseret på det anførte normaliserede niveau og
det historiske erfaringsgrundlag er det opfattelsen, at der er grundlag for
en mere nuanceret vurdering af de enkelte elementer i det udførte skøn.
Baseret på bl.a. forventninger til den fremtidige markedsudvikling, jf.
f.eks. Rådet for Pensionsopsparing, på en portefølje med den eksisterende
blanding af aktier og rentebærende instrumenter og de historiske erfaringer
i udvikling i kundemasse, herunder ind- og udbetalinger på
pensionsopsparinger, kundeafgang m.v. er det fortsat vurderingen, at en
gennemsnitlig nettoudvikling på 0% er realistisk, når der henses til købers
forventede investering i den fortsatte distribution.

Baseret herpå forventes det første års faktiske earn out betaling knyttet
til aftalen om salg af koncernens forvaltningsaktiviteter at udgøre i
niveauet SEK 50 ? 53 mio., før modregning af modtaget forudbetaling på SEK
20 mio., mod tidligere forventet ca. SEK 55 mio. Tilsvarende forventes
dagsværdien (den tilbagediskonterede værdi) af de forventede samlede
fremtidige indbetalinger pr. 31. december 2019 at udgøre i niveauet SEK 200
? 210 mio., mod SEK 221 mio., opgjort pr. 30. juni 2019, baseret uændret på
en tilbagediskonteringsfaktor på 9,5%.

En opgørelse over forventede fremtidige indbetalinger over en periode på 10
år er naturligt forbundet med betydelige skøn og ændringer i de anvendte
forudsætninger kan få væsentlige indflydelse på den foretagne opgørelse.

Fremtidig udlodning af udbytte
Selskabets bestyrelse forventer i løbet af foråret at tage stilling til den
fremtidige udbyttepolitik, således at der i tilknytning til modtagelse af
første års rate på føromtalte earn out aftale kan påbegyndes en udlodning
af selskabets overskudslikviditet.

Øvrige forhold
Der er foreligger endnu ingen afklaring af, hvorvidt voldgiftssag anlagt
mod selskabet af selskabets tidligere direktør fortsætter eller kan
afsluttes.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse 14 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.