Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-23

News55: News55 AB delårsrapport april-juni 2017

Andra kvartalet och första halvåret i sammandrag

· Nettoomsättningen under kvartalet 2017 uppgick till 1,985 MSEK
(471 TSEK) och till 4 735 MSEK (1 309 MSEK) för första halvåret 2017.

· Rörelseresultatet för årets andra kvartalet uppgick till -3 364
MSEK (-1 555 MSEK) och för första halvåret 2017 till -5 708 MSEK (-2
089 MSEK).

· Resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -3 553
MSEK (-1 570 MSEK) och för första halvåret till -5 917 MSEK (-2 107
MSEK).

· Resultatet per aktie för årets andra kvartal uppgick till -2,00
SEK räknat på antalet aktier efter de i anslutning till perioden
genomförda emissionerna och till -3,32 SEK per aktie för hela
perioden.

· Eget kapital per aktie uppgår vid periodens slut till 3,51 SEK
räknat på antalet aktier efter de i anslutning till perioden
genomförda emissionerna.

· Under andra kvartalet har News55 genomfört sex event (0) och under
årets första halvår totalt 12 (0).

· Antalet sidvisningar på news55.se var under andra kvartalet 5 186
405 st (3 048 831 st) perioden som helhet 9 163 354 st (6 147 512
st).

· Under perioden genomförde News55 en spridningsemission och ansökte
hos Nordic Growth Market om notering vid NGM Nordic MTF. Ansökan
godkändes av Nordic Growth Market den 29 juni 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Under juli slutfördes den spridningsemission och den
kvittningsemission som föranleddes av News55:s ansökan om notering
vid NGM Nordic MTF. Spridningsemissionen tillförde bolaget 8 MSEK och
de båda emissionerna renderade 371 200 nya aktier och ett nytt
aktiekapital om 631 736,41 SEK. Bolaget har nu 1 780 074 stycken
aktier mot 1 408 874 stycken innan emissionerna.

· Bolagets aktie noterades den 21 juli 2017 vid NGM Nordic MTF under
kortnamnet N55 MTF.

· I juli slog News55 för tredje månaden i följd trafikrekord med
över tre miljoner sidvisningar under månaden.

· Under juli genomförde News55 "Äldreforum" i Almedalen i samarbete
med landets tre största pensionärsorganisationer PRO, SPF Seniorerna
och SKPF Pensionärerna. Satsningen blev mycket uppmärksammad både i
press och på plats på Gotland.

VD:s kommentar: News55 fortsätter växa kraftigt

När jag och Artur Ringart startade News55 kunde jag inte drömma om att
jag skulle sitta och skriva ett VD-ord för ett noterat bolag bara
lite drygt två år senare. Det har gått undan och vi som jobbar med
News55 både tror och hoppas att vi ska fortsätta bygga vår verksamhet
i ett högt tempo.

Under det andra kvartalet 2017 fortsatte News55 att visa stark
tillväxt. Omsättningen fyrdubblades jämfört med samma period förra
året och den starkast bidragande orsaken till det är News55:s
Seniorevent. Under perioden har mässor genomförts i Helsingborg,
Lund, Kristianstad, Jönköping, Gävle och Nyköping. Inte mindre än på
sex olika orter alltså. Eventprodukter står under perioden för en
majoritet av bolagets intäkter vilket är ett resultat av vår
målmedvetna satsning på seniormässor. Dessa utgör basen för fortsatt
tillväxt inom alla produktområden och under helåret 2017 planerar vi
att genomföra ett cirka 30 event vilka vi räknar med kommer att ha
sammanlagt runt

100 000 besökare.
Vi slog trafikrekord i antal sidvisningar på vår sajt två gånger under
kvartalet och för att öka intäkterna på den digitala verksamheten har
vi under perioden anlitat ett nytt externt säljbolag vilket har gett
ett stabilare flöde i bannerintäkter.

Jämfört med föregående år har vi en positiv trend när det gäller
marginalerna i vår produktmix vilket till stor del är ett resultat av
det arbete vi har lagt ner på organisation och paketering. Vi har
även försökt fokusera på de produkter där marginalen är gynnsam. Dock
har periodens bruttomarginal varit lägre än vad den långsiktigt ska
vara. Det beror bland annat på att vi investerat i flera nya mässor
vilket gör att vi är övertygade om att vi framöver kan förvänta oss
en stigande bruttomarginal. Vi ser tydligt att återkommande mässor
ger högre marginal.

Vår förlust under det första halvåret är i linje med vår affärsplan
och med de förväntningar vi hade i början av året vilka vi också
kommunicerat i samband med vår notering.

Under perioden har vi genomfört en lyckad spridningsemission och
notering på NGM Nordic MTF. Tack vare detta har bolaget en starkare
finansiell ställning än tidigare. Ni kan vara förvissade om att vi
jobbar intensivt varje dag med att växa vår verksamhet och att vi
verkligen ser framtiden an med tillförsikt.

Fredrik Lundberg
Verkställande Direktör

Ladda ner rapporten på bolagets hemsida
(http://www.news55.se/bolagsinformation/finansiell-information/)

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se

Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp.
Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten
news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden.
Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer.
Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm, print och
abonnemang. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med
Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/news55/r/news55-ab-delarsrapport-april-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/15808/2331469/712636.pdf
http://mb.cision.com/Public/15808/2331469/afa3bd7eb2e03aa8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.