Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

News55: News55 AB delårsrapport juli-september 2019

Juli-September 2019 i sammandrag

· Netto-omsättningen minskade med 40% till 1,779 MSEK (2,962 MSEK).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,330 MSEK
(-1,033 MSEK) varav

- 0,864 MSEK är en engångskostnad hänförlig till avyttrandet av News55
Productions (Vinliv).

· Resultat efter finansnetto uppgick till -0,832 MSEK (-1,576 MSEK).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,64 SEK).
· Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,25 SEK
(0,21 SEK).

· News55 har under kvartalet genomfört 3 event (4).
Januari-September 2019 i sammandrag
· Nettoomsättningen minskade med 40% till 5,886 MSEK (9,804 MSEK).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2,434 MSEK
(-5,342 MSEK) varav

- 0, 864 MSEK är en engångskostnad hänförlig till avyttrandet av
News55 Productions (Vinliv).

· Resultat efter finansnetto uppgick till -3,142 MSEK (-7,141 MSEK).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,29 kr (-2,91 kr).
· Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,25 kr (0,21
kr).

· News55 har under perioden genomfört 11 event (22).

Väsentliga händelser under perioden
· News55 genomför en riktad emission till Lars Ulfvengren (via bolag)
om 2,0 MSEK.

· News55 genomför en kvittningsemission till bolagets VD Fredrik
Lundberg 0,6 MSEK

· News55 och Numera Mässor AB har ingått ett treårigt samarbetsavtal
· Styrelsen i News55 AB beslutade om en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst ca 2,6
MSEK

· News55 och Cape Media AB har ingått ett treårigt samarbetsavtal där
Cape Media AB ansvarar för annonsförsäljningen på News55.se:s
digitala plattformar (display undantaget).

Väsentliga händelser efter periodens slut
· News55 AB meddelar att företrädesemissionen fulltecknades. Bolaget
kommer därmed att

tillföras cirka 2,6 MSEK före emissionskostnader.
· News55 slår i oktober-rekord med digitala intäkter på ca 0,75 MSEK

VD:s kommentar: "Den positiva trenden håller i sig"

När vi för ca 18 månader sedan beslöt oss för att stöpa om hela vår
grundaffär var målet att

succesivt minska kostnaderna, hitta nya digitala intäkter och ta
bolaget mot lönsamhet.

Även om vägen har varit både lång och arbetsam så kan vi nu konstatera
att allt pekar på att vi kommer att lyckas med våra mål. Under årets
tredje kvartal fortsätter vår strategi och vårt arbete att göra
verkan.

Vårt resultat före avskrivningar och efter hänsyn tagna till
effekterna av vår försäljning av News55 Production (Vinliv), uppgår
till -0,285 MSEK. Att jämföra med -1,033 MSEK för samma period förra
året. Q3 är alltså ännu ett steg i rätt riktning och än mer glädjande
är att trenden håller i sig.

Oktober 2019 blev en rekordmånad för News55:s digitala intäkter (som
tidigare har kommunicerats). Under tredje kvartalet har vi även
stärkt bolagets finansiella ställning med två nyemissioner om totalt
2,6 MSEK. Vi påbörjade även en tredje emission under september på
samma nivå vilken nu (som tidigare kommunicerats) blivit fulltecknad.
Effekten av denna kommer att synas först i rapporten för innevarande
kvartal.

Bolaget har även under det tredje kvartalet slutit två strategiskt
viktiga avtal. - Vi har outsourcat våra Seniorevent till Numera
Mässor AB i ett treårigt avtal som beräknas ge News55 mellan 0,6 MSEK
och 1,0 MSEK per år i nettointäkter. - Vi har slutit ett treårigt
avtal med Cape Media AB som beräknas ge bolaget en bruttoförsäljning
på 7,5 MSEK årligen för våra digitala produkter (exklusive display på
News55 och E55). Med dessa avtal på plats och emissionerna genomförda
lyfter vi nu blicken och fokuserar på hur vår affär ska kunna växa
organiskt. Eftersom Senioreventen är outsourcade kommer antal event
inte att vara ett av nyckeltalen i framtida rapporter.

Vad gäller nya affärsområden råder ingen brist på idéer och
möjligheter men vårt fokus är fortfarande en sund grundaffär.

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen
55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten
news55.se som idag når cirka 200 000 besökare i månaden. Sedan 2016
är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I
november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på
nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets
aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission
AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 november 2019 kl. 15.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/news55/r/news55-ab-delarsrapport-juli-septemb...
https://mb.cision.com/Main/15808/2953335/1135427.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.