Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Nexam Chemical: Årsstämma 2020 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2020 i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas
onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon,
Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om
begäran har inkommit till sty- relsen senast den 25 mars 2020.
Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress:
styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på adress: Nexam
Chemical Holding AB (publ), Att: Styrelsen, Box 165, 234 23 LOMMA.

Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att Nexam Chemical ska ha en
valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den siste augusti 2019.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos
Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2019. Utövar inte aktieägaren sin
rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast föl- jande
största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

· Eva Gottfridsson Nilsson, valberedningens ordförande och utsedd av
Länsförsäkringar Fond- förvaltning AB;

· Martin Lundin, utsedd av utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm);
samt

· Tomas Klevbo, utsedd av ÖstVäst Advisory AB
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig
till valberedningen per e- post på adress:
valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress:
Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Box 165, 234
23 LOMMA.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med
tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den
25 mars 2020.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46-706 30 85 62,
lennart.holm@nexamchemical.com

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, tempe- raturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möj- ligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom
en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverknings- process, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alterna- tiv. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestanda- plaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/arsstamma-2020-och-informati...
https://mb.cision.com/Main/6364/2954503/1136182.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.