Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Nexam Chemical: Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

21 procent försäljningstillväxt i kvartalet

Tredje kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

· Fortsatt god tillväxt, +21% jämfört med motsvarande kvartal 2018.
· Det NEXAMITE®-baserade sortimentet i stark tillväxt, framförallt
produkter avsedda för PET-skumstillverkning.

· Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch fortsätter växa
bra, undantaget är i Sverige.

· Samarbetet med Diab har ökat i intensitet vilket medför större
försäljningsvolymer.

· Regulatoriska arbetet fortsätter med REACH-registreringar av både
produkter och råvaror.

· Nexam Chemical har utsett en ny ledningsgrupp.
Finansiellt:

· Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 31 084 (25
624) kSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -
1 438 (- 3 491) kSEK.

· Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till
4 193 (- 1 120) kSEK.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet
till - 0,07 (- 0,09) SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Styrelsen i Nexam Chemicals Holding AB har inom sig utsett
nuvarande styrelseledamoten Mats Persson till ny styrelseordförande
från den 12 november 2019. Mats efterträder Lennart Holm som lämnar
styrelsen på grund av tidsbrist då han påtagit sig ett tidskrävande
engagemang utanför bolaget.

· Nexam Chemical fick sin största order någonsin (11 MSEK). Ordern
är inom applikationsområdet PET skum.

· Investeringsbeslut om ca 10 miljoner kronor taget för en
kapacitetsutbyggnad av produktionsanläggningarna i Skotska St Andrews
och i Lomma.

Lomma 12 november 2019

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39,
johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12
november 2019 kl. 08:30 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom
en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se
samt per telefon på 08-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-chemical-holding-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/6364/2958845/1139334.pdf
https://mb.cision.com/Public/6364/2958845/b8c813de167dee24.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.